Belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen

 

 

De stad Antwerpen heft een belasting op het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen. De belasting wordt berekend op het bijkomende volume (kubieke meter) bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Hebt u vragen over de berekening van het aantal kubieke meter of de omgevingsvergunning? Contacteer dan de afdeling omgevingsvergunningen.

Meer informatie vindt u hier.

Reglementen

Belastingreglement bouwen, herbouwen en verbouwen vanaf 5 juni 2017
Belastingreglement bouwen, herbouwen en verbouwen 2015-2017
Gemeenteraadsbesluit 29 mei 2017

Aangifteformulier

Kennisgeving begin en einde van de werken (eform) via het e-loket

Contact

e-mail: eigendomsbelasting@stad.antwerpen.be
tel.: 03 338 85 32
postadres: stad Antwerpen/tav FI/VF/E, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 85 32

Contacteer ons telefonisch om een afspraak te maken.

Delen