Belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen

Als u een stedenbouwkundige vergunning krijgt voor een nieuwbouwproject zonder autostal- en/of autoparkeerplaats, betaalt u hiervoor een belasting.

De stad Antwerpen heft een belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten of verbouwingen. De dienst stedenbouw bepaalt in de omgevingsvergunning (de vroegere stedenbouwkundige vergunning) over hoeveel plaatsen het gaat.

Volgens de bouwcode (artikel 30) moeten sommige projecten aan bepaalde parkeer- en stallingsnormen voldoen. In de omgevingsvergunning voor dergelijke projecten is  een mobiliteitsparagraaf opgenomen. Daarin staat welke parkeerbehoefte uw project heeft, dus hoeveel parkeerplaatsen effectief gerealiseerd moeten worden.

Indien het geplande aantal parkeerplaatsen lager ligt dan die parkeerbehoefte is er sprake van ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen. Hiervoor betaalt u een eenmalige belasting.

De belasting is van toepassing op alle vergunningen aangevraagd vanaf 25 oktober 2014 (inwerkingtreding van de nieuwe bouwcode) en afgeleverd vanaf 1 januari 2015.

Meer info over belasting op ontbrekende autostal- en of autoparkeerplaatsen.

Meer info over stedelijke belasting vindt u op www.antwerpen.be/belastingen.

Contact

Hebt u vragen over de berekening van de belastingaanslag of hebt u vragen over de vergunning? 

Neem dan contact op met de dienst omgevingsvergunningen

E-mail: omgevingsvergunning@antwerpen.be

E-mail: eigendomsbelasting@antwerpen.be

Tel: 03 338 84 66

Postadres: stad Antwerpen/t.a.v. FI/VF/E, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

 

Delen