Belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen

Als u een stedenbouwkundige vergunning krijgt voor een nieuwbouwproject zonder autostal- en/of autoparkeerplaats, betaalt u hiervoor een belasting.

Wat?

Als u een stedenbouwkundige vergunning krijgt voor een nieuwbouwproject, dan wordt hierin een paragraaf opgenomen over mobiliteit. In deze mobiliteitsparagraaf beschrijft de stad welke parkeerbehoefte uw project met zich meebrengt en hoeveel parkeerplaatsen effectief gerealiseerd moeten worden.
 
Ligt het aantal te realiseren parkeerplaatsen lager dan de werkelijke parkeerbehoefte? Dan is er sprake van ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen. Hiervoor betaalt u een belasting. 
 
De belasting is van toepassing op alle stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd vanaf 25 oktober 2014 (inwerkingtreding van nieuwe bouwcode) en afgeleverd vanaf 1 januari 2015.
De belasting is verschuldigd vanaf de start van de werken.

Tarief

  • 5000 euro per ontbrekende autostal- of autoparkeerplaats

Aangifteplicht

  • De houder van de stedenbouwkundige vergunning moet aangifte doen van de datum dat de werken starten.
  • Uiterlijk 1 maand na de start van de werken moet dit gemeld worden.  
  • Hiervoor kan u het digitaal formulier gebruiken. 
  • Als u geen correcte aangifte doet binnen de gestelde termijn kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.

Hoe betalen?

  • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 84 66

Delen