Belasting op seksuitbatingen en vitrine(s) van een raamprostitutiepand

Voor elke seksuitbating, al dan niet met afwerkruimtes, en elke vitrine van een raamprostitutiepand betaalt u een belasting aan stad Antwerpen.

Wie betaalt de belasting?

  • De exploitant van de seksuitbating op 1 januari van het aanslagjaar.
  • De eigenaar van de vitrine(s) die in het raamprostitutiepand zijn gevestigd.

Aangifteplicht

  • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht. U geeft dus zelf aan hoeveel afwerkruimten, kamers of plaatsen aanwezig zijn
  • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
  • Heeft u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf de aangifte, ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar.
  • Als u geen correcte aangifte doet binnen de termijn bepaald in artikel 6.1 van het reglement (.pdf) kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
  • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

Seksuitbatingen

  • In het jaar van de opstart van de seksuitbating betaalt u een éénmalige belasting van 6.000 EUR.
  • Nadien bedraagt de belasting jaarlijkse 1.500 EUR voor het exploiteren van een seksuitbating op 1 januari van het aanslagjaar.
  • Indien er private afwerkruimten aanwezig zijn, bedraagt de jaarlijkse belasting op deze ruimten 3.000 EUR per private afwerkruimte.

Vitrines van een raamprostitutiepand

De belasting bedraagt jaarlijks 3000 euro per kamer of plaats.

Hoe betalen?

Jaarlijks ontvangt u van stad Antwerpen een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier waarmee de belasting betaald kan worden.
U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Starten of stoppen?

Start u met de uitbating van een rendez-voushuis? Meld dit schriftelijk aan de dienst financiën van de stad, ten laatste 14 dagen na de opening ervan. Ook het stopzetten van de uitbating meldt u schriftelijk.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren