Belasting op taxidienst en verhuurdienst met chauffeur

Wil u een taxidienst of een verhuurdienst met chauffeur exploiteren in stad Antwerpen? Dan heeft u een vergunning nodig. Op deze vergunning betaalt u jaarlijks een belasting afhankelijk van het aantal voertuigen.

Tarief

De tarieven voor 2018 zijn:

  • 247,04 euro per voertuig voor de exploitatievergunning van een taxidienst
  • 346,88 euro per voertuig voor de exploitatievergunning van een verhuurdienst met bestuurder
  • 444,67 euro per voertuig voor de exploitatievergunning van een taxidienst die gebruik maakt van een standplaats op de openbare weg
  • 593,92 euro per voertuig als u voor dat voertuig zowel een vergunning als taxidienst en een vergunning als verhuurdienst heeft.
  • 791,55 euro per voertuig dat gebruik maakt van een standplaats op de openbare weg als u voor dat voertuig zowel een vergunning als taxidienst en een vergunning als verhuurdienst heeft.

Als een vergunning in de loop van het jaar wordt ingeleverd, blijft de belasting voor dat jaar nog verschuldigd.

Hoe betalen?

  • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren