Belasting op taxidienst en verhuurdienst met chauffeur

Indien u een taxivergunning heeft van de stad Antwerpen, toegekend vóór 1 januari 2020, dan betaalt u een jaarlijkse belasting afhankelijk van het aantal voertuigen.

Indien u een vergunning heeft verkregen voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en/of voor de aflevering van een bestuurderspas (vanaf 1 januari 2020), betaalt u een retributie.

 

Tarief

De tarieven voor 2020 zijn:

  • 247,04 euro per voertuig voor de exploitatievergunning van een taxidienst
  • 357,65 euro per voertuig voor de exploitatievergunning van een verhuurdienst met bestuurder
  • 444,67 euro per voertuig voor de exploitatievergunning van een taxidienst die gebruik maakt van een standplaats op de openbare weg
  • 604,69 euro per voertuig als u voor dat voertuig zowel een vergunning als taxidienst en een vergunning als verhuurdienst heeft.
  • 802,32 euro per voertuig dat gebruik maakt van een standplaats op de openbare weg als u voor dat voertuig zowel een vergunning als taxidienst en een vergunning als verhuurdienst heeft.

Hoe betalen?

  • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren