Belasting op vaste, dynamische - en steigerdoekreclame

U betaalt een belasting aan stad Antwerpen voor vaste-, dynamische- en steigerdoekreclame. Is uw vestiging maximum 50m² groot, dan bent u voor dit adres geen belasting op zaakgebonden vaste-, dynamische- en steigerdoekreclame verschuldigd.

Vaste reclame

Wat?

Voorbeelden van vaste reclame:

 • uithangbord aan uw zaak
 • melding op zonnescherm of glasraam
 • banier, vlag of reclamebord
 • aanplakbord met wisselende reclameboodschappen
 • immobord

Indien de reclame wordt weergegeven op een LED-, LDC-, OLED-, PLASMA-,.. scherm, valt de reclame onder de dynamische reclame.

Staat uw vorm van reclame niet in deze opsomming? Dan leest u in het belastingreglement (.pdf) of deze belasting ook voor u geldt.

Opgelet! Soms hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig vooraleer u vaste reclame kan aanbrengen.

Aangifteplicht

 • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht. Daarbij vermeldt u de plaats en de oppervlakte van de reclame.
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
 • Heeft u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan kan u zelf aangifte doen.
 • Doe zelf aangifte binnen de 30 dagen van elke nieuw aangebrachte reclame of elke wijziging.
 • Als u geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

 • De belasting op vaste reclame bedraagt 50 euro per m², met een minimum van 75 euro.
 • De belasting op dynamische bedraagt 150 euro per m², met een minimum van 150 euro.
 • De belasting geldt voor het hele jaar ongeacht de datum van plaatsing of verwijdering.
 • De belastbare oppervlakte is de oppervlakte die voor reclame gebruikt kan worden.

Vrijstellingen

 • De eerste m² reclame die alleen de naam en de aard van de zaak vermeldt, is vrijgesteld van belasting op voorwaarde dat u maar 1 reclamebord heeft op het grondgebied van de stad.
 • Vanaf 2015 vallen horecazaken onder de belasting op horeca en is vaste reclame die gebruikt worden voor de horecazaak vrijgesteld van vaste reclame.
 • Zaakgebonden vaste reclame is vrijgesteld indien deze gevestigd is op het adres van een vestiging die maximum 50m² groot is. Enkel de reclame die gemaakt wordt met als doel de verkoop te bevorderen van producten en/of diensten van de belastingplichtige van deze vestiging komt in aanmerking.

Hoe betalen?

 • Jaarlijks ontvangt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Steigerdoekreclame

Wat?

U betaalt een belasting voor de reclame op een zeildoek dat aan de gevel van een gebouw hangt tijdens werken.

Opgelet! U heeft een stedenbouwkundige vergunning nodig om reclame te mogen bevestigen op een werfafsluiting op de openbare weg.

Aangifteplicht

 • U doet aangifte bij de dienst financiën vóór de plaatsing en vermeldt daarbij de oppervlakte van het steigerdoek, de locatie en de periode.
 • Als u geen correcte aangifte doet, kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

 • U betaalt 50 euro per m² per jaar. 
 • Hangt u de reclame minder dan een jaar omhoog? Dan rekenen we enkel elke begonnen maand aan.
 • Elk deel van een m² wordt als een volledige m² aangerekend.

  Voorbeeld:
  Een steigerdoek van 19,5 m² hangt 3 maanden op een bepaald adres.
  De belasting bedraagt: 20 m² x 50 euro per m² x 3/12 = 250 euro

Vrijstellingen

 • Een steigerdoek van maximaal 1 m² die geen reclameboodschap bevat, maar wel praktische gegevens zoals de naam van de bouwheer, de architect en de verantwoordelijke voor de signalisatie is niet belastbaar.
 • U betaalt geen belasting voor (het gedeelte van) een steigerdoek met een afdruk van de achterliggende gevel.

Hoe betalen?

 • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen