Bodemattest aanvragen

Wil u een grond verkopen? Dan moet u bij OVAM een bodemattest aanvragen. U kan afgeleverde attesten bij stad Antwerpen inkijken.

Bodemattest aanvragen?

Om een grond te verkopen, moet u een bodemattest aanvragen bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dat bodemattest vermeldt alle gekende gegevens over de grond.

Als u een aanvraag indient, wordt uw grond onderzocht. Het resultaat daarvan wordt opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR). Dat informatieregister bevat ook alle gronden waarop risicoactiviteiten plaatshebben of -hadden.

Waar inkijken?

Afgeleverde bodemattesten kan u inkijken bij de dienst milieuvergunningen.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 67 99

U kan enkel terecht aan het loket op afspraak. 

Telefonisch bereikbaar

  • op maandag en woensdag van 9 tot 12 uur 
  • op dinsdag en donderdag van 13 tot 16 uur
  • ...

Delen