Chauffeur taxidienst en verhuurdienst

Om chauffeur te worden in stad Antwerpen, heeft u een taxibrevet of een erkenningskaart nodig. Voor een taxibrevet moet u slagen voor het taxi-examen dat de stad regelmatig organiseert. Chauffeurs voor verhuurdiensten van wagens die gevestigd zijn in stad Antwerpen hebben een erkenningskaart nodig.

Maak een afspraak

Wilt u zich inschrijven voor het taxi-examen, uw taxibrevet hernieuwen of een erkenningskaart voor een verhuurdienst? Maak dan een afspraak bij één van onze medewerkers. Via onderstaande link kan u meteen een afspraak vastleggen op een moment dat voor u past.

Maak een afspraak

Let op. Voor het taxi-examen zelf kan u geen afspraak maken. Tijdens de inschrijving overlopen we de documenten en kiest u een geschikte datum voor het afleggen van uw taxi-examen. 

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bezit een geldig rijbewijs voor bezoldigd personenvervoer met medische keuring. Met het rijbewijs en medische keuring gaat u eerst naar uw gemeentehuis waar u een nieuw rijbewijs ontvangt.
 • U voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het stedelijk taxireglement (.pdf).
 • U bewijst dat u voldoende Nederlands spreekt, door middel van een attest of diploma. Dit geldt ook voor kandidaten geboren in België of Nederland. Ook bestaande taxichauffeurs moeten aan deze voorwaarde voldoen bij het hernieuwen van het taxibrevet.

Taxi-examen

Alvorens u aan de slag kan gaan als taxichauffeur moet u eerst slagen voor het taxi-examen. Tijdens het examen wordt onder andere uw stratenkennis getest. U krijgt in totaal 8 vragen (6 routes en 2 vragen over het gebruik van tram-en busbanen). Om te slagen moet u minstens 70% halen. U krijgt een taxibrevet wanneer u slaagt voor het taxi-examen.

Wilt u meer weten over het verloop van het taxi-examen en hoe u zich kan voorbereiden? Bekijk dan zeker volgend filmpje.

Inschrijven

Maak een afspraak bij het Bedrijvenloket. Breng volgende documenten mee:

 • identiteitskaart;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596.1-28 (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud;
 • 10 euro inschrijvingsgeld (te betalen met bancontact);
 • het attest of diploma mee waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst.

U ontvangt een inschrijvingsbewijs met daarop de datum van het examen. Het examen vindt plaats op dinsdagnamiddag.

Afwezigheid

Indien u niet aanwezig kan zijn op het taxi-examen dient u dit op voorhand mee te delen aan het Bedrijvenloket:

 • u bent verwittigd afwezig met attest indien u dit kan bewijzen a.d.h.v. een attest van de dokter of werkgever;
 • u bent verwittigd afwezig zonder attest indien u het Bedrijvenloket ten laatste de dag voor het examen op de hoogte brengt;
 • u bent zonder verwittiging afwezig, dan wordt u geschrapt van de examenlijst gedurende 1 jaar.

Erkenningskaart

Beschikt u niet over een taxibrevet van de stad? Dan heeft u een afzonderlijke erkenningskaart nodig om aan de slag te gaan bij een verhuurdienst. U legt hiervoor geen examen af. Maak een afspraak bij het Bedrijvenloket en breng volgende documenten mee:

 • identiteitskaart;
 • pasfoto;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596.1-28 (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud.

Geldigheidsduur

Uw taxibrevet of erkenningskaart is 2 jaar geldig. U moet het zelf op tijd vernieuwen, best 2 tot 1 maand voor de vervaldatum van uw huidige taxibrevet of erkenningskaart. Breng volgende documenten mee:

 • uw 'oude' taxibrevet of erkenningskaart;
 • identiteitskaart;
 • een pasfoto;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596.1-28 (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud;
 • Voor hernieuwing taxibrevet: attest of diploma waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst.

Bij verlies of diefstal kan u een duplicaat aanvragen bij het Bedrijvenloket. Neem een recente pasfoto en bewijs van verlies (proces-verbaal) mee.

Uw medische keuring hernieuwt u enkel als de datum op uw rijbewijs vervallen is (zie achterzijde rijbewijs).

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak
 

...

Delen

Sectoren

Thema's