87 arbeidsplaatsen per 100 inwoners

Per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd zijn er in stad Antwerpen 87 arbeidsplaatsen.

Hoge werkgelegenheidsgraad

De verhouding tussen het aantal arbeidsplaatsen en het aantal inwoners op beroepsactieve leeftijd geeft de werkgelegenheidsgraad van een gebied weer.

In vergelijking met Vlaanderen kent stad Antwerpen een zeer hoge werkgelegenheidsgraad: per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd zijn er 87 arbeidsplaatsen in Antwerpen tegenover 69 plaatsen in Vlaanderen.

Evolutie

Tussen 2011 en 2015 is de werkgelegenheidsgraad afgenomen met 1,5 procentpunt.

Meer cijfers over economie en arbeidsmarkt in Antwerpen?

Neem contact op met ons als u een specifieke vraag heeft.

Heel wat cijfers kan u zelf terugvinden in de buurtmonitor Antwerpen. Met die interactieve webapplicatie kan u statistieken over economie en arbeidsmarkt in Antwerpen raadplegen en downloaden in tabel-, grafiek- of kaartvorm. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Deel deze pagina: