29.185 zelfstandigen in Antwerpen

In stad Antwerpen zijn er 29.185 zelfstandigen aan de slag. Het aantal zelfstandigen groeit elk jaar.

Steeds meer zelfstandigen

In 2014 telde stad Antwerpen 29.185 zelfstandigen.

Hun aantal steeg de afgelopen 5 jaar. In 2010 waren er 27.300 zelfstandigen in de stad, uit de meest recente cijfers blijkt dat hun aantal opliep tot 29.185. Dat is een stijging van bijna 1900 zelfstandigen op 5 jaar tijd.

Om het aantal zelfstandigen in stad Antwerpen in kaart te brengen, deden we een beroep op de cijfers van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. De meest recente cijfers zijn van 2014.

Het gaat bovendien om het aantal zelfstandigen die in stad Antwerpen wonen. In deze cijfers vindt u dus ook inwoners van de stad die een zelfstandige activiteit uitoefenen buiten de stad.

Meer cijfers over economie en arbeidsmarkt in Antwerpen?

Neem contact op met ons als u een specifieke vraag heeft.

Heel wat cijfers kan u zelf terugvinden in de buurtmonitor Antwerpen. Met die interactieve webapplicatie kan u statistieken over economie en arbeidsmarkt in Antwerpen raadplegen en downloaden in tabel-, grafiek- of kaartvorm. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Deel deze pagina: 

Contactgegevens

Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 20