30.651 zelfstandigen in Antwerpen

In stad Antwerpen zijn er 30.651 zelfstandigen aan de slag. Het aantal zelfstandigen groeit elk jaar.

Steeds meer zelfstandigen

In 2016 telde stad Antwerpen 30.651 zelfstandigen.

Hun aantal steeg de afgelopen 5 jaar. In 2012 waren er 28.156 zelfstandigen in de stad, uit de meest recente cijfers blijkt dat hun aantal opliep tot 30.651. Dat is een stijging van bijna 2500 zelfstandigen op 5 jaar tijd.

Om het aantal zelfstandigen in stad Antwerpen in kaart te brengen, deden we een beroep op de cijfers van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. De meest recente cijfers zijn van 2016.

Het gaat bovendien om het aantal zelfstandigen die in stad Antwerpen wonen. In deze cijfers vindt u dus ook inwoners van de stad die een zelfstandige activiteit uitoefenen buiten de stad.

Meer cijfers over economie en arbeidsmarkt in Antwerpen?

Neem contact op met ons als u een specifieke vraag heeft.

Heel wat cijfers kan u zelf terugvinden in de Stad in Cijfers. Met die interactieve webapplicatie kan u statistieken over economie en arbeidsmarkt in Antwerpen raadplegen en downloaden in tabel-, grafiek- of kaartvorm. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Deel deze pagina: 

Contactgegevens

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen