Collectieve sluiting bedrijf: registratie afwezigheid klant

Hoe u de afwezigheid van de werkervaringsklant registreert bij een collectieve sluiting van uw bedrijf.
 

Wanneer uw bedrijf collectief sluit bijvoorbeeld met het bouwverlof of tijdens de kerstperiode, dan registreert u deze sluiting in het XTremis-systeem. 

 

 

Delen