Afdeling vergunningen

Welkom bij de dienst vergunningen van de stad Antwerpen. Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u zich houden aan een aantal wetten en regels. Uw plannen wordt getoetst aan deze regels en u zal een advies krijgen bij uw plannen. Op deze pagina’s vindt u alles terug over de dienstverlening, de flow van een vergunningstraject en de procedures en reglementen.

Wat mag u verwachten van de dienst vergunningen?

  • Een antwoord op vlak van stedenbouw, milieu en verkavelingen voor uw bouw- en verbouwplannen
  • Stedenbouwkundige inlichtingen bij de aankoop of verkoop van een pand, zowel voor notarissen, vastgoedmakelaars als particulieren
  • Welke procedure u dient te volgen voor uw plannen: vrijstelling, melding, omgevingsvergunning​
  • Advies op maat over uw plannen waar een omgevingsvergunning voor nodig is
  • Meer duiding bij de wetgeving en reglementen
  • Een stand van zaken over uw lopend dossier en het verdere verloop hiervan
Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Deel deze pagina: