Info+

Info+ is een personeelsdienst van stad Antwerpen waar jij of de werkervaringsklant bij ziekte, arbeidsongeval,… het best contact mee opneemt.

Wanneer contacteer je als werkgever Info+ bij ziekte?

Je contacteert Info+ zodra dat je werkervaringsklant zich ziek meldt. Je kan via Info+ ook een ziektecontrole aanvragen als dat aangewezen is.

Wanneer contacteer je Info+ bij een arbeidsongeval? 

Je contacteert Info+ zodra er een arbeidsongeval is met een werkervaringsklant om:

  • het arbeidsongeval te melden (dat doe je onmiddellijk)
  • de vermoedelijke duur van de afwezigheid te melden (na doktersbezoek)
  • de situatieschets van het arbeidsongeval goed te keuren
  • de werkhervatting te melden (enkel wanneer de datum van werkhervatting afwijkt van die op het medisch attest)

Zeker weten

  • Laat de werkervaringsklant weten dat hij zeker ook altijd zelf een aangifte moet doen bij zijn mutualiteit.
  • Bij een ernstig arbeidsongeval contacteer je als werkgever naast Info+ ook de Gemeenschappelijke Preventiedienst

Wanneer contacteert de werkervaringsklant Info+ bij ziekte?

De werkervaringsklant contacteert Info+ om:

  • zich ziek te melden (voor het begin van zijn werktijd)
  • de duur van de afwezigheid te melden na het doktersbezoek
  • te melden dat de afwezigheid verlengd wordt
  • de werkhervatting te melden (alleen wanneer de datum van werkhervatting afwijkt van die op het medisch attest)

Wanneer contacteert de werkervaringsklant Info+ bij een arbeidsongeval? 

De werkervaringsklant contacteert Info+ om te melden dat de afwezigheid verlengd wordt.
De andere meldingen bij een arbeidsongeval doe jij (zie hieronder).

Andere personeelsvraag?

Stuur je vraag via mail naar info.werkervaringsklant

Vragen over de samenwerking? 

Stuur je vraag via mail naar de werkgeverscel.

Tel: 
03 338 13 00 of 0800 62 128

 

Weekdagen: 

Telefonisch en digitaal bereikbaar van 6.30 tot 17 uur.

Deel deze pagina: