Waar kan u terecht om iets te melden

Respecteert een handelaar de verplichte sluitingsuren of de wekelijkse rustdag niet? Ontvangt u een vervalste factuur? Ervaart u overlast in de buurt? Bent u niet akkoord met de behandeling van uw vergunning? Wordt het rookverbod niet nageleefd? U leest hier waar u terecht kan om een melding te doen.

Melding maken

Ziet u ergens sluikstort? Is er schade aan de openbare weg? Is er een straatlamp defect? Meld dit via de website van stad Antwerpen.

De Blauwe Lijn

U krijgt in uw buurt regelmatig te maken met dezelfde overlast zoals geluidsoverlast, geurhinder, foutparkeren, ...? Meldt dit aan de Lokale Politie Antwerpen via De Blauwe Lijn op 0800 123 12 of deblauwelijn@politie.antwerpen.be. De Blauwe Lijn is 24/7 bereikbaar.

Ombudsvrouw

Hebt u klachten over de stedelijke dienstverlening? En hebt u uw probleem reeds aangekaart in uw districtshuis of bij de bevoegde dienst en heeft dit niet tot een oplossing geleid? Dan kan u een beroep doen op de ombudsvrouw van de stad.

Economische Inspectie

Wil u een inbreuk op de economische wetgeving signaleren? De wekelijkse rustdag of sluitingsuren worden niet gerespecteerd? U merkt een vervalste factuur op? De prijsaanduiding is niet correct? Hiervoor kan u terecht bij het meldpunt van de Economische Inspectie.

Sociale Inspectie

Vermoedt u dat een onderneming sociale fraude pleegt? Dan kan u hiervan melding doen bij het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie.

 

 

 

Deel deze pagina: