Aanvraag vergunning free floating deelfietsen en -scooters

Wilt u free floating deelfietsen en -scooters exploiteren in de stad Antwerpen? Vraag dan uw vergunning aan.

Gelieve de contactgegevens in te vullen van de zaakvoerders, bestuurders en/of venoten. Geef minstens 2 contactpersonen door.

Gegevens contactpersoon 1

 

 

Gegevens contactpersoon 2

 

 

Gegevens onderneming
Geef een ondernemingsnummer op, of BTW-nummer indien het om een buitenlands bedrijf gaat.

 

 

Details aanvraag
Vul een waarde in: Voor fietsen tussen 100 en 1000 Voor e-fietsen tussen 50 en 700 Voor (e-)bakfietsen tussen 5 en 35 Voor een scooter tussen 40 en 500.
Laad hier één van volgende documenten op: uw inschrijving in het rijksregister of KBO of bij een gelijkwaardig register in het buitenland.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Laad hier volgende documenten op: het bewijs van de betaling van uw belastingen, uw sociale zekerheidsbijdragen en alle andere verplichtingen die van openbare orde zijn.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Laad hier uw motivatie op waarin u aantoont dat u een verzekering kan bekomen voor burgerlijke en andere aansprakelijkheid volgens het reglement (artikel 7).
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
Laad hier uw motivatie op waarin u aangeeft in welke mate u voldoet aan de exploitatievoorwaarden (artikel 12). Beperk u hierbij tot 10 pagina’s in notavorm met paginanummering zodat wij uw aanvraag vlot kunnen verwerken. U kan meerdere opeenvolgende documenten tot 8MB toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.
U kan dit veld gebruiken indien uw motivatie voor exploitatie te groot was om in één keer op te laden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf.