De werkervaringsklant vertoont zelf ongewenst gedrag

Stuur het slachtoffer naar de preventieadviseur of vertrouwenspersoon van uw bedrijf.

Pleegt de werkervaringsklant zelf feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk?

Dan kan de medewerker die slachtoffer is terecht bij de preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon van uw bedrijf.

We bekijken samen met u welke passende maatregelen mogelijk.
Voor meer informatie kan u terecht bij de Gemeenschappelijke Interne Preventie Dienst (GPD).

Contactgegevens

Adres: Luitenant Lippenslaan 59 - 2140 Borgerhout
Tel: 
03 270 88 24

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 16 uur

Delen