De werkervaringsklant vertoont zelf ongewenst gedrag

Stuur het slachtoffer naar de preventieadviseur of vertrouwenspersoon van uw bedrijf.

Pleegt de werkervaringsklant zelf feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk?

Dan kan de medewerker die slachtoffer is terecht bij de preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon van uw bedrijf.

We bekijken samen met u welke passende maatregelen mogelijk.
Voor meer informatie kan u terecht bij de Gemeenschappelijke Interne Preventie Dienst (GPD).

Contactgegevens

Adres: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 338 25 88

Delen