E-loket

Zoekresultaten

    Print dit document uit en geef het mee aan het verplegend personeel dat de werkervaringsklant naar de arts brengt. Dit document dient door de arts ingevuld te worden.

    Vraag een stedelijk hinderattest aan als uw zaak hinder ondervindt door openbare werken in stad Antwerpen.

    Organiseert uw handelaarsvereniging een evenement? Dan kan u een premie aanvragen voor de organisatie ervan.

    Organiseert uw handelaarsvereniging een actie tijdens wegenwerken? Vraag hiervoor een premie aan.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.