E-loket

Zoekresultaten

    Wil u uw bedrijfsafval laten ophalen door stad Antwerpen? Gebruik dan een gele afvalzak of een grijze container met gele afvalsticker.

    Wil u een grond verkopen? Dan moet u bij OVAM een bodemattest aanvragen. U kan afgeleverde attesten bij stad Antwerpen inkijken.

    Als uw werknemer in stad Antwerpen aan de slag gaat in een ondergrondse uitgraving, dan hebt u hiervoor een vergunning nodig.

    U betaalt een belasting als u afvalstoffen stort of verbrandt. Stad Antwerpen heft opcentiemen op deze Vlaamse milieuheffing.

    Wil u springstoffen of vuurwerk verkopen of zelf vuurwerk afsteken in stad Antwerpen? Dan heeft u een vergunning nodig.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.