E-loket

Zoekresultaten

    Wil u uw bedrijfsafval laten ophalen door stad Antwerpen? Gebruik dan een gele afvalzak of een grijze container met gele afvalsticker.

    Als uw werknemer in stad Antwerpen aan de slag gaat in een ondergrondse uitgraving, dan hebt u hiervoor een vergunning nodig.

    U betaalt een belasting als u afvalstoffen stort of verbrandt. Stad Antwerpen heft opcentiemen op deze Vlaamse milieuheffing.

    Wil u springstoffen of vuurwerk verkopen of zelf vuurwerk afsteken in stad Antwerpen? Dan heeft u een vergunning nodig.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.