E-loket

Zoekresultaten

    Wil u uw bedrijfsafval laten ophalen door stad Antwerpen? Gebruik dan een gele afvalzak of een grijze container met gele afvalsticker.

    U hebt meestal een milieuvergunning nodig om een bedrijf te starten in stad Antwerpen. Het type vergunning hangt af van de milieu-effecten van uw onderneming.

    Als uw werknemer in stad Antwerpen aan de slag gaat in een ondergrondse uitgraving, dan hebt u hiervoor een vergunning nodig.

    Wil u een reclamebord plaatsen aan de gevel van uw zaak in stad Antwerpen? Dan moet u hiervoor een vergunning vragen.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.