E-loket

Zoekresultaten

  Print dit document uit en geef het mee aan het verplegend personeel dat de werkervaringsklant naar de arts brengt. Dit document dient door de arts ingevuld te worden.

  Hier vindt u het E-formulier om de einddatum van het traject van uw werkervaringsklant door te geven.

  Hier vindt u het formulier terug waarmee u uw tewerkstellingsklant evalueert. Aan de hand van wat u hier invult, maken we een actieplan op dat we samen met u en de klant bespreken.

  Druk dit document af en vul in. Laat de werkervaringsklant dit formulier aankruisen wanneer hij met de fiets...

  Geef elke wijziging van contactgegevens van de onderneming of contactpersoon van de werkervaringsplaats door.

  U wil de gegevens van uw werknemer die u tewerkstelt via artikel 60 § 7 aanpassen? Dat kan via dit formulier.

  Merkt u iets in uw buurt op dat hersteld of opgeruimd moet worden? Hebt u vragen of opmerkingen over de stedelijke dienstverlening?

  Kies het juiste document. Dit is afhankelijk of u met het stedelijk registratiesysteem Mijn Tijden werkt of niet. 

  Een overzicht van huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link naar de overheidswebsite waar u zich kandidaat kan stellen.

  Hier vindt u het E-formulier om de startdatum van het traject van uw werkervaringsklant door te geven.

  De werkervaringsklant kan een tussenkomst krijgen voor zijn woon- werkververkeer met het openbaar vervoer. Hier vindt u de formulieren.

  Download de code voor infrastructuur- en nutswerken en het draaiboek openbaar domein.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.