E-loket

Zoekresultaten

    Wil uw bedrijf een evenement organiseren in stad Antwerpen? Vraag dan op tijd uw vergunning aan.

    Wil u een reclamespot of fotoreportage maken in stad Antwerpen? Dan moet u hiervoor een vergoeding betalen.

    Stad Antwerpen zoekt uitbaters voor de kerstmarkt van 7 december 2019 tem 5 januari 2020.

    Vraag een toelating van de burgemeester om producten te verkopen voor het goede doel op een Antwerpse markt.

    De Vlaamse overheid wil leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (van minimaal 500m²) voorkomen. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken in de stad.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.