E-loket

Zoekresultaten

    Wil uw bedrijf een evenement organiseren in stad Antwerpen? Vraag dan op tijd uw vergunning aan.

    Wil u een reclamespot of fotoreportage maken in stad Antwerpen? Dan moet u hiervoor een vergoeding betalen.

    Vraag een toelating van de burgemeester om producten te verkopen voor het goede doel op een Antwerpse markt.

    Ligt uw Antwerpse zaak in een gebied met verdwijnpalen? Dan kan u in sommige gevallen een toegangskaart krijgen.

    Wanneer moet u uw terras weghalen? Kan u steun krijgen voor de hinder die dit veroorzaakt? Alle antwoorden.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.