E-loket

Zoekresultaten

    Wie moet de belasting betalen?

    De belasting op braakliggende industriegronden is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is.  Ook als de eigenaar in de loop van het jaar de grond verkoopt.

    De eigenaar is:...

    Wil u een reclamespot of fotoreportage maken in stad Antwerpen? Dan moet u hiervoor een vergoeding betalen.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.