E-loket

Zoekresultaten

    Een gedeelte van stad Antwerpen is erkend als toeristisch centrum. Dat heeft gevolgen voor de afwijking op sluitingsuren en de tewerkstelling van uw personeel.

    Wil uw bedrijf een evenement organiseren in stad Antwerpen? Vraag dan op tijd uw vergunning aan.

    Vraag een toelating van de burgemeester om producten te verkopen voor het goede doel op een Antwerpse markt.

    Ligt uw Antwerpse zaak in een gebied met verdwijnpalen? Dan kan u in sommige gevallen een toegangskaart krijgen.

    Download de code voor infrastructuur- en nutswerken en het draaiboek openbaar domein.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.