E-loket

Zoekresultaten

    Wil uw bedrijf een evenement organiseren in stad Antwerpen? Vraag dan op tijd uw vergunning aan.

    Wil u een reclamespot of fotoreportage maken in stad Antwerpen? Dan moet u hiervoor een vergoeding betalen.

    Vraag een stedelijk hinderattest aan als uw zaak hinder ondervindt door openbare werken in stad Antwerpen.

    Ligt uw Antwerpse zaak in een gebied met verdwijnpalen? Dan kan u in sommige gevallen een toegangskaart krijgen.

    De Vlaamse overheid wil leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (van minimaal 500m²) voorkomen. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken in de stad.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.