Stad Antwerpen

Wil u investeren in de stad? Zoekt u een locatie? Hebt u een probleem met een vergunning? De investdesk van stad Antwerpen biedt u advies en ondersteuning op maat.

Welke diensten?

Bij de investdesk kunnen ondernemingen die op zoek zijn naar een vaste locatie terecht voor:

  • informatie over stadsontwikkeling en de visie van het stadsbestuur hierop
  • relevante ruimtelijk economische data die uw vestigingskeuze kunnen beïnvloeden. (cijfers over economie, socio-demografie, tewerkstelling, winkel- en horeca-aanbod)
  • begeleiding in de vergunningsprocedure en bij de aanvraag van de nodige toelatingen (milieu- en bouwvergunningen, planologische attesten, erfgoed en andere aspecten van vestigingsregelgeving, ...)
  • informatie over leegstaande bedrijfs- en handelspanden in eigendom van de groep Stad Antwerpen
  • snelle en juiste doorverwijzing naar andere stedelijke diensten

Let op, de Investdesk doet niet aan locatiebemiddeling. We kunnen u indien wenselijk wel in contact brengen met vastgoedpartijen die gespecialiseerd zijn in bedrijfsvastgoed. 
Naast de websites van de erkende makelaars, kan u ook op immowebsites een overzicht krijgen van het aanbod aan bedrijfsvastgoed: Hebbes, Immoweb, Immovlan, Logic-immo, Spacified, Zimmo, …

 

Doe een locatieaanvraag

Contactgegevens

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.

Delen

Thema's