E-loket

Zoekresultaten

    Wil uw bedrijf een evenement organiseren in stad Antwerpen? Vraag dan op tijd uw vergunning aan.

    Vraag een toelating van de burgemeester om producten te verkopen voor het goede doel op een Antwerpse markt.

    Ligt uw Antwerpse zaak in een gebied met verdwijnpalen? Dan kan u in sommige gevallen een toegangskaart krijgen.

Het e-loket bundelt alle premies, vergunningen en belastingen van stad Antwerpen.

Daarnaast kan u ook rekenen op provinciale, Vlaamse en federale ondersteuning voor uw onderneming.