Foodsavers Antwerpen geeft voedseloverschotten een nieuw leven

copyright: Ana Izamska

Meer dan 25.000 Antwerpenaren zijn afhankelijk van voedselhulp. Tegelijkertijd gaan er bij voedingsbedrijven vaak producten verloren die ze niet verkocht krijgen, maar wel nog perfect te consumeren zijn. De stad Antwerpen engageert zich daarom al jaren om voedseloverschotten te herverdelen aan hulporganisaties. Onder de nieuwe naam Foodsavers breekt een vers hoofdstuk aan in de herwaardering van Antwerpse voedseloverschotten.

 

Oorsprong

De stad en het voormalige OCMW van Antwerpen startten enkele jaren geleden reeds met een opslag- en distributiecentrum voor voedselhulp in de Vancouverstraat. Dit centrum draagt sinds kort de naam Foodsavers Antwerpen en zorgt voor zowel de opslag, als de herverdeling van ingezamelde voedseloverschotten en FEAD-goederen (Fonds voor Europese hulp aan de meest hulpbehoevenden).

Doel van het centrum

De stad Antwerpen wil met Foodsavers de bestaande voedselstromen voor voedselhulp beter coördineren en het materiaal efficiënter inzetten. Voedselbedelingen, sociale kruideniers en vrijwilligersorganisaties krijgen hierdoor betere ondersteuning. Bijgevolg zijn er ook minder dubbele ritten en minder voedselverspilling. De stad Antwerpen gaat bovendien actief op zoek naar bedrijven en andere aanbieders om hun overschotten via Foodsavers te verzamelen.

“Foodsavers Antwerpen zorgt ervoor dat we aan de hulpbehoevenden een gevarieerder en kwalitatiever voedselassortiment kunnen bieden.”

Blanche Van Damme – Verantwoordelijke C-Dienst vzw

Doorgedreven partnerships

De stad Antwerpen koos voor een stapsgewijs bedrijfsplan. Momenteel staat Foodsavers Antwerpen al in voor de opslag en verdeling van FEAD-goederen naar zo goed als alle Antwerpse organisaties. Daarnaast werkt het samen met veilingen, bedrijven en supermarkten. Sinds het najaar van 2020 worden er dagelijks voedseloverschotten opgehaald, opgeslagen en herverdeeld naar meer dan 44 Antwerpse organisaties, waaronder 27 hulporganisaties en 17 sociale centra.

Stad Antwerpen wil de samenwerking verder uitbreiden met andere bedrijven, zowel structureel als éénmalig.

“De waarde van Foodsavers Antwerpen als tussenpersoon is even groot als die van de voedseloverschotten zelf: een onmisbare schakel!”

Blanche Van Damme – Verantwoordelijke C-Dienst vzw

Voedseldonatie = win-win voor alle partijen

Foodsavers Antwerpen is erkend door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV of Voedselagentschap) en garandeert dat het de koudeketen respecteert voor bederfbaar voedsel. Dit opslag- en distributiecentrum biedt dus zowel logistieke schaalvoordelen, als betere garanties op een kwaliteitsvolle opslag van voedsel.

De instap voor je bedrijf is laagdrempelig, want zowel eenmalige als structurele samenwerkingen zijn mogelijk. Bovendien kan je de btw van de geschonken producten recupereren. De kosten kan je fiscaal inbrengen voor de berekening van de belastingen. Meer info daarover lees je op deze pagina van Fevia, de federatie van de voedingsindustrie.

Sociale tewerkstelling

Foodsavers Antwerpen is, als onderdeel van Werkhaven, een sociaal tewerkstellingsproject. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om werkervaring op te doen als magazijnier en chauffeur. Dagelijks schaven de medewerkers hun technische en generieke competenties bij. Zo bieden we hen een solide basis om makkelijker de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt.

“Foodsavers Antwerpen is echt onsmisbaar geworden voor ons. We krijgen nu al onze goederen tijdig en netjes geleverd!”

Blanche Van Damme – Verantwoordelijke C-Dienst vzw

Hoe schenkt u voedseloverschotten?

Interesse om mee het verschil te maken en je voedseloverschot weg te schenken? Foodsavers komt het graag ophalen en verder verdelen.

Je neemt rechtstreeks contact op via foodsavers@antwerpen.be of 03 338 42 25.

Foodsavers regelt alle praktische details. Wanneer je je aanmeldt, neemt Foodsavers contact met jou op en krijg je een vast contactpersoon. Deze bespreekt met je de praktische details rond voedselhoeveelheden, ophalingen en afhandeling.

Behalve Foodsavers Antwerpen biedt ook schenkingsbeurs.be een oplossing. Het vergemakkelijkt schenkingen aan voedselhulp- en sociale organisaties door schenkers en ontvangers in verbinding te brengen.

Meer informatie? Neem contact op met foodsavers@antwerpen.be of bel 03 338 42 25.

 

Sectoren: 
Deel deze pagina: