Geluidsbeperkende maatregelen in uw kinderdagverblijf

Heeft u problemen met geluidsoverlast of wil u problemen voorkomen in uw kinderdagverblijf? Stad Antwerpen geeft u handige tips én een toelage waarmee u maatregelen kan nemen om geluidsoverlast te beperken. U heeft hier recht op als bestaande kinderopvang die klachten wil aanpakken, als starter of bij de uitbreiding van uw crèche.

Toelage geluidsbeperkende maatregelen

Stad Antwerpen komt tussen in de kosten die u maakt om geluidsoverlast te beperken voor uzelf en uw buren. U mag een toelage aanvragen voor:

 • Verbouwingen aan uw kinderdagverblijf waarbij u gebruik maakt van geluidsdempende of geluidsisolerende materialen.
  Bijvoorbeeld aanpassingen aan de vloeren, wanden en plafonds tussen uw opvang en de buren.
 • Maatregelen om lawaai van buitenspeelplaatsen te dempen of te voorkomen.
  Bijvoorbeeld valdempende matten, tuinmuren en gevels bekleden, het overkoepelen van de probleemzone die aan uw buren grenst.
 • Werkuren betaald aan een officiële firma in functie van geluidsdemping en bewezen met officiële facturen.

U moet zich engageren om ook organisatorische maatregelen te nemen in de werking van uw kinderdagverblijf die geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Voorwaarden

 • U bent een reguliere groepsopvang met een vergunning van Kind en Gezin.
 • U ontvangt geen subsidies van Kind en Gezin of enkel subsidies trap 1 of trap 2B.
 • U bent gevestigd op het grondgebied van de stad Antwerpen.
 • Uw opvanginitiatief (startend, bestaand of uitbreidend) wil geluidsoverlast voorkomen of kampt met problemen in verband met geluidsoverlast.
 • U zal ook uw werking aanpassen om geluidsoverlast te voorkomen.

In het reglement (.pdf) vindt u alle voorwaarden om de toelage te kunnen aanvragen.

De stad betaalt tot 100% van de gemaakte kosten terug met een maximum van 200 euro per vergunde kindplaats.

U kan de toelage slechts 1 keer aanvragen tenzij u uitbreidt en daardoor een nieuw risico op geluidsoverlast heeft. De hoogte van de toelage wordt dan enkel berekend op de uitbreiding.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie.
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. U vraagt een geluidsadvies aan door een beschrijving van de klachten en/of geluidsproblematiek toe te voegen.
 4. Pas na een positief advies van de stad kan u ook de toelage aanvragen. Dit kan tot ten laatste 12 maanden na de datum van ontvangst van het positief advies.
 5. Alle verdere opvolging van uw dossier gebeurt via kinderopvang.csjdatabank.be.

Waneer maatregelen treffen om geluid te dempen?

Hou rekening met mogelijke geluidsoverlast van zodra u start

Geluidsproblemen voorkomen is de beste en goedkoopste oplossing voor uw opvang.

 • U vermijdt conflicten met de buren. Als u bij de start van uw kinderopvanginitiatief meteen rekening houdt met geluidsoverlast, krijgt u een goede verstandhouding met de buren.
 • U hoeft uw werking niet te onderbreken voor (dure) aanpassingen aan de infrastructuur.
 • U zorgt voor een aangename, rustige omgeving voor zowel uw medewerkers als de kinderen.

Hou dus best rekening met mogelijk geluidsoverlast bij uw keuze van locatie van uw opvang, de keuze en de indeling van de leefgroepen, de praktische organisatie, de afwerking en inrichting van de infrastructuur.

Combineer uw aanpassingen met andere werken

Moet u werken uitvoeren of nieuwe materialen aankopen? Kies meteen voor die materialen die geluid dempen.

Hoeveel kosten geluidsdempende maatregelen?

U kan verbouwen, uw  ruimtes op een slimme manier inrichten of de juiste toestellen en speelgoed aanschaffen. Verbouwen kost geld, maar de stad helpt u deze kosten te dragen. Bovendien kost niet alles geld. Veel problemen in verband met geluidsoverlast hebben te maken met organisatie, zoals aanpassing van eigen gedrag,  aanpassen interne werking, goede afspraken met de buren, verplaatsen van kasten en buitenspeeluren afstemmen.

Aanpassingen aan de infrastructuur

Lawaai tussen ruimtes beperken

 • Zorg dat de ruimtes goed geïsoleerd zijn voor geluid (muren, ramen).
 • Gebruik voor de inrichting van de ruimtes zoveel mogelijk geluidsabsorberende materialen.

Muren

 • Zijn uw muren geïsoleerd? Heeft uw gebouw dubbele muren? Gebruikt u geluidsabsorberend behang?
 • Een vals plafond laat meer lawaai door dan het echt plafond. U kan dus best tussenwanden maken die helemaal tot aan het plafond komen en pas daarna uw plafond afwerken.
 • Heeft u enkele beglazing, slecht sluitende ramen, schuiframen of schuifdeuren? Deze geven meer geluid door dan dubbele beglazing.
 • Kieren en gaten zorgen voor tocht en geluid aan ramen en deuren.

Vloeren

 • Kies voor valdempende tegels.
 • Leg een geluidsisolerende laag onder de bestaande vloerbekleding.
 • Gegoten vloeren zorgen voor meer geluid door extra overdracht van trillingen. Zorg daarom voor speelmatten of kussens, maak een speelhoekje of kies voor een volledig nieuwe vloer met moderne materialen zoals kurk.

Inrichting

 • Kies voor geluidsabsorberende vloerbekleding, muurbekleding, speciale verf en bekleding van plafonds en  raamdecoratie.
 • In kale ruimtes met harde materialen is de geluidsabsorptie klein en de geluidweerkaatsing (reflectie) groot. Dat zorgt voor een holle klank en nagalm. Hoe meer zachte elementen  de ruimte aanwezig zijn (doeken, tapijt, absorberende panelen...), hoe beter de absorptie en hoe minder nagalm.
 • Vermijd grote glasramen, gyproc plafonds, linoleum vloeren en plastic speelgoed en matten.
 • Gouden regel: Alles wat geen water absorbeert, absorbeert ook geen geluid.
 • Vraag raad aan een specialist die u kan vertellen hoeveel absorberend materiaal nodig is om een merkbaar effect te behalen.
 • Gebruik geluidsabsorberende prikbordwanden over de breedte van de kamer.
 • Installeer lage tussenwandjes waardoor rustige speelhoekjes ontstaan en kinderen niet door de hele ruimte blijven rennen.

Buitenspeelruimte

 • Breng geluidsabsorberende materialen aan op buitenmuren en vloeren.
 • Plaats valdempende tegels, tuinmuren met zachte materialen, speeltuigen waar kinderen in kunnen spelen.

Niet-overdekte buitenspeelruimtes

 • Vervang harde vloeren door valdempende matten of tegel.
 • Bekleed buitenmuren met zachtere speelmaterialen van hout, kokosvezel of planten zoals klimop.
 • Overdek een deel van de buitenruimte met een geluidswerende luifel zodat het geluid minder opstijgt.
 • Zaai graspartijen of plaats speeltoestellen.

Machines, installaties en speelgoed

 • Kies voor stille airco’s, wasmachines, afwasmachines en chauffageketels. Plaats ze waar ze niet storen.
 • Maakt de lucht die door de ventilatieroosters stroomt teveel lawaai? Vervang het door een stiller type rooster of zet de ventilatie tijdelijk op een lagere stand. Goed ventileren is belangrijk. Zet daarom het ventilatiesysteem niet uit en plak het niet af.
 • Maakt de motor van het ventilatiesysteem lawaai? Isoleer de ruimte waar die motor staat en plaats de machine op trillingdempende steunen. Zorg dat de motor los van het gebouw is opgesteld zodat het geen trillingen en geluid doorgeeft. Ook airco’s die tegen de gevel staan kunnen voor geluidsoverlast zorgen.

Organisatorische aanpassingen

Zoek een ideale indeling van leefgroepen.

 • Zijn er slaapkamers in de aanpalende huizen die grenzen aan uw leefruimte? Bespreek de inrichting met uw buren zodat u daar geen speelruimte, maar een rustruimte kan inrichten. Dit is heel belangrijk als uw buren ’s nachts werken en overdag moeten kunnen slapen.
 • Zorg dat duidelijk is wanneer meer lawaai mag gemaakt worden en waar dat mag gebeuren.
 • Spreek af wanneer kinderen zich mogen uitleven en wanneer ze rustig moeten zijn.
 • Deel de dag in: gaat iedereen samen spelen of leefgroepen apart? Gezamenlijke speeltijd reduceert de duur van mogelijke overlast. Als kinderen om beurt buiten spelen zal het geproduceerde geluidsvolume lager liggen.
   
 • Heen- en weergeloop beperkt u door een groot binnenspeeltoestel, speelkussens en lage tussenmuurtjes.
 • Zorg dat kinderen zich kunnen uitleven in een speelhoek of in een akoestisch geschikte ruimte.
 • Organiseer lawaaiige activiteiten zo dat andere kinderen er niet nog luidruchtiger op gaan reageren.
   
 • Welk speelgoed maakt meest lawaai? Maak afspraken over waar en wanneer kinderverzorgers dit speelgoed aanbieden.
 • Ook apparaten zoals tv’s of stereo’s kunnen geluidshinder veroorzaken. Zet ze niet onnodig hard.
 • Waar zet je grote (geluidsabsorberende) kasten?

Geef zelf het goede voorbeeld

 • Maak zelf zo weinig mogelijk lawaai. Roep niet, probeer niet om het geluid te overstemmen.
 • Maak duidelijke afspraken met collega’s: wanneer grijpen ze in?
 • Leer kinderen hun stemvolume aan te passen aan de situatie.
 • Laat een kind naar je toekomen wanneer het iets wil vertellen.
   
 • Betrek buren en ouders bij de huisregels en leg hen uit waarom dat goed is voor de kinderen.
 • Vertel uw buren over uw interne organisatie en vooral de buitenspeeltijden van de kinderen.
 • Leg uw buren uit dat u altijd bereikbaar bent als er toch een klacht zou zijn. Zo voorkomt u klachten ingediend via juridische weg.
 • Laat de buren iets weten als er een feestje is of als er een keer uitzonderlijk wat meer lawaai zal zijn (een opendeurdag).

6 gouden tips om geluidsoverlast te beperken

 1. Maak van bij het begin een goede indruk bij uw buren en laat hen weten dat u rekening met hen wil houden.
 2. Bepaal vooraf hoe u de slaap- en speelactiviteiten zal organiseren. Denk na over waar er lawaai zal gemaakt worden en zorg ervoor dat deze ruimte niet grenst aan een slaapkamer van de buren.
 3. Bekijk de vloeren, muren, plafonds en buitenspeeltuin. Harde materialen absorberen het geluid minder goed. Kan u ze aanpassen om geluid zoveel mogelijk te dempen?
 4. Pas uw inrichting aan zodat zoveel mogelijk geluid wordt geabsorbeerd.
 5. Wilt u op termijn uitbreiden? Hou daar nu al rekening mee.
 6. Wanneer plant u welke activiteiten? Laat u de kinderen tegelijk buiten spelen of in kleine groepjes? Hoe laat start uw opvang ’s morgens en tot hoe laat blijft u ’s avonds open? Waar zullen de kinderen afgezet en opgehaald worden?

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 87

Maak een afspraak via telefoon.

Delen

Sectoren

Thema's