Bedrijventerreinen

Duurzame chemie en stadsdistributie worden twee speerpunten op bedrijventerrein Blue Gate Antwerp.

Antwerpen telt tal van bedrijventerreinen met nog occasionele ruimte, hoewel de ruimte schaars wordt. Er zijn nu 2 nieuwe toonaangevende terreinen in voorbereiding.

Blue Gate Antwerp

In het zuiden van Antwerpen wordt de oude petroleumhaven omgebouwd tot een eco-effectief, watergebonden bedrijventerrein: Blue Gate Antwerp. In een eerste fase wordt er 63 hectare ontwikkeld. Er zal plaats zijn voor logistiek, productie en onderzoek & ontwikkeling. Het terrein is in de eerste plaats bestemd voor innovatieve bedrijven uit onder meer de eco-sector. Duurzame chemie en stadsdistributie worden twee speerpunten.

Het bedrijventerrein zal gebruik maken van hernieuwbare energie. Dankzij een doorgedreven parkmanagement kunnen bedrijven zich concentreren op hun core-business en maximaal profiteren van synergie met andere ondernemingen en van open innovatie.

Logistiek Park Schijns

Op de rechteroever van de haven van Antwerpen ligt aan de A12 een terrein van circa 70 hectare dat ontwikkeld zal worden tot het Logistiek Park Schijns. Het terrein krijgt een rechtstreekse aansluiting met de A12 en een directe verbinding met Main Hub spoorterminal.

Deze locatie is een ideale plaats om een logistieke infrastructuur uit te bouwen. De site, uniek gelegen aan de rand van het havengebied en naast een van de grootste spoorterminals in de Benelux, sluit mooi aan op het goed uitgebouwde infrastructuurnetwerk van Vlaanderen en zijn grensregio’s.

Logistiek Park Schijns wordt op de rechteroever het laatste terrein met een dergelijke oppervlakte dat uitgegeven kan worden.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf wil samen met private investeerders een toonaangevend project ontwikkelen dat maximaal inspeelt op duurzame ontwikkeling. Het terrein zal mikken op value added logistics, een zeehavengebonden distripark spoor en een factory of the future project (bijvoorbeeld testcentrum voor de chemiesector).

Bedrijventerreinen op kaart

Op het geoloket bedrijventerreinen (MagdaGeo) vindt u informatie over bestemde, geplande en in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen.

  • Waar zijn er nog beschikbare bedrijventerreinen met bepaalde oppervlakte?
  • Wanneer wordt de uitgifte van een bedrijventerrein verwacht?
  • Hoe groot is mijn eigendom volgens het Grootschalig Referentiebestand?
  • In welke bestemmingsgebied ligt mijn bedrijf?
  • Hoeveel bedrijven met een gelijkaardige activiteit bevinden zich in een straal van 3 km rond het adres van mijn bedrijf?

Bekijk de kaart

Delen