Investeringslocaties voor horecazaken

Horecazaak in de strategische horecakern Zuid

U wil investeren in een horecazaak? Stad Antwerpen helpt u bij het zoeken naar een geschikte locatie.

Locatieadvies voor investeerders

De locatiemanager van Stad Antwerpen geeft investeerders in de horeca informatie en advies over locaties en vestigingsformaliteiten.

Op vraag van een investeerder zoekt deze manager naar interessante locaties. Hij houdt rekening met externe informatie van makelaars, ontwikkelaars en experten en met interne informatie van stadsdiensten over stadsvernieuwing of renovatieprojecten.

De horecamanagers bereiden het stedelijk horecabeleid voor en overleggen hierover met de sector. Zij promoten Antwerpen als culinaire hoofdstad.

Strategische horecakernen

Stad Antwerpen bakende 12 strategische horecakernen af. Een strategische horecakern is een gebied met een hoge dichtheid aan horecazaken, waar een zekere samenhang bestaat op gebied van doelpubliek, activiteiten…

De 12 strategische horecakernen zijn:

 • Historisch centrum
 • Schipperskwartier
 • Eilandje
 • Universiteitsbuurt
 • Sint-Jansplein en omgeving
 • Centraal Station
 • Theaterbuurt
 • Zuid
 • Zurenborg
 • Lange Lobroek
 • Sint-Anneke
 • Sportpaleis

Ook buiten de Singel bestaan horecakernen. Dit zijn echter meestal microkernen met
een klein aantal zaken, die voornamelijk buurtverzorgend zijn en ingebed zijn in
winkelstraten. Uitzonderingen zijn Lillo-Fort en de horecaconcentratie rond Metropolis.

Meting Antwerpse horecakernen

Stad Antwerpen voerde in 2010 voor het eerst een (nul)meting uit van de horecakernen in de stad. De meting beantwoordt vragen als ‘welke strategische horecakern is de grootste?’ of ‘welk type horeca vind je er?’. Voor investeerders is dit belangrijke informatie. De stad zal elke 3 jaar een horecameting uitvoeren.

 1. Centraal Station
 2. Eilandje
 3. Historisch Centrum
 4. Schipperskwartier
 5. Studentenbuurt
 6. Theaterbuurt
 7. Zuid
 8. Zurenborg
 9. Sint-Anneke
 10. Lange Lobroek
 11. Sint-Jansplein en omgeving
 12. Sportpaleis

 

Delen

Sectoren