Investeren in chemie

Antwerpen is de grootste geïntegreerde chemiecluster in Europa. Dat biedt nieuwe investeerders veel opportuniteiten.

Waar?

In Antwerpen staan 4 raffinaderijen die brandstoffen produceren en basisproducten leveren aan de petrochemische industrie. De chemische bedrijven zijn geconcentreerd in de haven, waar bijna alle belangrijke chemische bedrijven een belangrijke productiefabriek hebben.

Waarom investeren?

Clustereffect

De bedrijven in de Antwerpse olie- en chemiecluster zijn sterk met elkaar verbonden. Het delen van producten, energie, nutsvoorzieningen, diensten en mensen verhoogt de efficiëntie sterk.

Logistiek

De haven van Antwerpen fungeert als logistieke draaischijf voor de (petro)chemische industrie. Door een combinatie van excellente maritieme toegankelijkheid, performante logistieke bedrijven en uitstekende achterlandverbindingen via weg, spoor, binnenvaart en pijpleiding.

Gespecialiseerde werknemers

Antwerpen heeft een lange traditie in de olie- en chemische industrie. Het heeft daardoor een sterk aanbod van zowel ingenieurs als procesarbeiders en onderhoudstechnici. Ook zijn er tal van gespecialiseerde toeleveranciers.

Innovatie

Procesinnovatie zorgt voor een grote efficiëntie, productinnovatie leidt tot vernieuwing en versterking van de concurrentiepositie. Antwerpse bedrijven zijn wereldwijd koploper inzake efficiëntie en duurzaamheid. Onder de koepel van FISCH (Flanders Initiative for Sustainable Chemistry) wordt er gewerkt aan duurzame innovaties.

Overheidssteun

De chemische industrie wordt sterk ondersteund door stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf. Het Vlaams Gewest heeft de chemie erkend als strategische sector. 

Delen

Thema's