Creatieve economie

Antwerpen staat wereldwijd bekend als een centrum van creativiteit en innovatief ondernemerschap. Creatief talent studeert, start en groeit in Antwerpen, waarna het haar vleugels uitslaat naar het buitenland. De Antwerpse creatieve economie en haar ondernemers bieden investeerders uitgelezen opportuniteiten in een dynamische sector.

Wie zijn ze?

De Antwerpse creatieve scene is uitzonderlijk rijk. Mode wordt sinds de Antwerpse Zes onlosmakelijk met de stad verbonden, maar ook alle andere kerncreatieve sectoren zijn sterk vertegenwoordigd en onderling verbonden: design, ICT & nieuwe media, muziek, audiovisueel, reclame & communicatie, print media, architectuur en de culturele industrie.
In 2011 telden we al bijna 8000 creatieve ondernemingen in de stad, dit zijn er inmiddels een kleine 9000. Samen zijn ze goed voor meer dan 18.000 jobs. Tot één op de zes Antwerpse ondernemingen is actief in de creatieve sectoren.

Waar?

Creatieve ondernemers voelen zich thuis in Antwerpen, in het bijzonder in de binnenstad. Bijna twee derde van de creatieve bedrijvigheid bevindt zich in het gebied tussen de Ring, het Eilandje en de Schelde. In tegenstelling tot andere grote steden heeft Antwerpen geen specifieke creatieve wijken, maar is de binnenstad één groot ‘creative district’ - in dit gebied vinden we vrijwel overal creatieve ondernemingen, uit alle disciplines, terug. 

Op enkele plekken in de stad kunnen we daarenboven echt spreken van creatieve hotspots. De meest creatieve buurt situeert zich in de directe omgeving van de Leopold De Waelplaats en de Gedempte Zuiderdokken, waar een groot aantal ondernemingen uit de reclame, communicatie, ICT en nieuwe media gevestigd zijn. In de omgeving van de Nationalestraat is de mode- en juweelsector sterk vertegenwoordigd, in de wijk Zurenborg zijn vooral de culturele sector en gedrukte media sterk vertegenwoordigd. De omgeving van de Academie, aan de Mutsaardstraat, kenmerkt zich door het relatief grote aandeel design- en architectuurbureaus. 

Waarom investeren in creatieve economie? 

 • Creatieve bedrijven hebben het potentieel tot een snelle groei, die ook tot uiting komt in de sterke groei van de creatieve sector in het algemeen.
 • Startende en groeiende bedrijven in de creatieve sectoren kunnen door hun aandacht voor innovatie met beperkte investeringen grote stappen vooruit zetten.
 • De creatieve economie is verweven met diverse sectoren en bedrijfstakken en kent een potentieel mondiale afzetmarkt.
 • Terwijl de opstart en initiële groei sterk lokaal verankerd zijn, lonkt in alle creatieve sectoren de expansie naar het buitenland.

Waarom investeren in Antwerpen?

 • Antwerpen heeft een internationale uitstraling en reputatie als creatieve hotspot.
 • Illustere voorgangers en uitstekende opleidingen trekken talent en bezoekers uit de hele wereld aan.
 • Een centrale ligging en uitstekende verbindingen met Parijs, Londen en Amsterdam.
 • Een compacte, aantrekkelijke en ondernemersvriendelijke stad, mét een wereldhaven.
 • Betaalbare atelier-, kantoor en winkelruimtes.
 • 30.000 studenten in de grootste stad van Vlaanderen.
 • Een sterk verweven creatief, culinair en retaillandschap.
 • Uitstekend cultuuraanbod en levenskwaliteit.
 • Veel starters, ook in de technologische sectoren
 • Internationale aantrekkingskracht en handelsrelaties (diamant, haven…)
 • Kruisbestuivingen en samenwerkingen met klassieke sectoren (diamant, retail, logistiek, petrochemie)
 • Grootschalige stadsprojecten op het gebied van innovatieve economie (Blue Gate Antwerp, BlueChem…)

Delen

Thema's