Nieuwe stadsontwikkelingsprojecten

Antwerpen staat nooit stil. Op ontelbare plaatsen in de stad is onlangs een nieuw project verrezen of staan toekomstige plannen in de steigers. De ideale plaatsen om te investeren.

Kop Spoor Noord / ZNA Cadix

Kop Spoor Noord is de zone tussen Park Spoor Noord en de Leien. De zone is 6 hectare groot en bestaat uit bouwgronden ten noorden en ten zuiden van het Hardenvoortviaduct, de viaduct tussen de Leien en de Noorderlaan. Kop Spoor Noord is een gemengde ontwikkeling van 192.000 m²: een mix van woningen, publieke voorzieningen, kantoren, horeca en handelszaken. Het project is gestart in 2005 en zal afgerond zijn tegen 2025.

Eilandje/Friendshipsite

Hoogstaande architectuur staat in de kijker op het Eilandje. Vanuit de nieuwe Westkaaitorens hebben bewoners een prachtig uitzicht over de stad, het MAS en het Red Star Line Museum. En ook het Havenhuis van gerenommeerde architecte Zaha Hadid drukt zijn stempel op de skyline. De Cadixwijk is volop in ontwikkeling en wordt steeds meer een locatie om in de gaten te houden.

Lage Weg

Tussen de spoorweg, de Weerstandslaan en de Krugerstraat in Hoboken ligt een gebied met huizen, bedrijven, verlaten industrie en een verontreinigd, braakliggend terrein. Deze zone is niet in eigendom van de stad, maar biedt veel kansen voor de huidige en toekomstige bewoners en werknemers. De stad startte daarom een samenwerking met perceeleigenaars, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) om van het terrein een mooi gebied te maken om te werken en te wonen.

Scheldekaaien

De Scheldekaaien zijn een strook van 6,7 kilometer van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. De volgende jaren veranderen ze grondig van uitzicht. Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, worden de verschillende deelgebieden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien.

Stuivenbergsite

De site van het Stuivenbergziekenhuis ligt in Antwerpen-Noord, tussen de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat en is ongeveer 5 hectare groot. De gedeeltelijke verhuis van het ziekenhuis in 2022 geeft de kans om de site te herontwikkelen tot een plek met een mix van stedelijke diensten, woningen, (zorg)voorzieningen, werkplekken en groene open ruimte. Zo zorgt het mee voor de heropwaardering van Antwerpen-Noord.

Contactzone Noorderlaan

Het gebied tussen de wijk Luchtbal en de haven in het noorden van Antwerpen evolueerde de laatste decennia van een industriële omgeving naar een omgeving waarvan het industriële karakter sterk is afgebouwd. Dit creëert heel wat kansen voor een mooi nieuw stadsdeel, met een evenwichtige mix van industrie, handel, recreatie en groen.

Contact

 

Delen