Kermisstandplaats aanvragen

Wil u een kraam of attractie uitbaten op een Antwerpse kermis, vraag dan een standplaats aan bij stad Antwerpen.

Nieuws

Wijziging tarieven standgeld en elektriciteit

Op 21 oktober 2019 keurde de gemeenteraad de wijziging van het retributiereglement voor standplaatsen op kermissen goed. Zowel de tarieven voor het innemen van standplaatsen als de elektriciteitstarieven werden aangepast. Het nieuwe reglement gaat in vanaf 1 januari 2020.

De afgelopen jaren werden de tarieven voor het innemen van een standplaats op een kermis niet geïndexeerd (indexcijfer der consumptieprijzen), dat is nu wel gebeurd.  Vanaf januari 2020 bedraagt het tarief per lopende meter voor standplaatsen op een kermis (met uitzondering van de Sinksenfoor) 14 euro voor 1 dag. Voor een exploitatie van meer dan 1 weekend bedraagt het tarief per lopende meter 28 euro.  Ook de elektriciteitstarieven werden aangepast en gelijkgesteld met de tarieven van de openbare markten, ambulante handel en evenementen. Stad Antwerpen kiest voor een tarief dat kostendekkend is voor de dagprijzen én dat gelijk is voor alle ambulante handelaars. Vanaf januari 2020 bedraagt de dagprijs per aangesloten attractie 8 euro voor een gewone aansluiting en 24 euro voor een zware aansluiting. Voor de Sinksenfoor gelden andere tarieven.

In de loop van januari 2020 ontvangt u als kermishandelaar een factuur met de aangepaste tarieven. Een overzicht van alle tarieven vindt u terug in het goedgekeurde retributiereglement. De nieuwe tarieven gelden tot en met 31 december 2022.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang als kermisuitbater op een snelle en eenvoudige manier nieuws en informatie over nieuwe kermissen en vrije standplaatsen in stad Antwerpen. Het Bedrijvenloket informeert enkel digitaal.

Geef uw e-mailadres door aan het Bedrijvenloket

Overzicht kermissen, kermisplannen en vrije standplaatsen

Een overzicht van alle kermissen in de stad Antwerpen en de kermisplannen vindt u hier.

Er zijn momenteel vacatures voor standplaatsen op verschillende foren:

 • Voorjaarsfoor Dageraadplaats te Antwerpen - 18 april t.e.m. 3 mei 2020
  • Gebakkraam: maximum 8 meter gevelbreedte op 4 meter kraamdiepte.
 • Voorjaarsfoor Solftplaats te Bezali - 25 april t.e.m. 3 mei 2020
  • Vissenspel: maximum 6 meter gevelbreedte op 3 meter kraamdiepte.
  • Kindermolen: maximum 8 meter gevelbreedte op 8 meter kraamdiepte.
 • Lentefoor Bist te Wilrijk - 9 mei t.e.m. 24 mei 2020 
  • Rups: maximum 15 meter gevelbreedte op 16 meter kraamdiepte.
 • Kleine foor Sint-Franciscusplein te Merksem - 16 mei t.e.m. 24 mei 2020
  • Ballenspel: maximum 7 meter gevelbreedte op 3 meter kraamdiepte.
 • Najaarsfoor Sint-Jansplein te Antwerpen - 21 november t.e.m. 13 december 2020
  • Bungee-trampoline: maximum 9 meter gevelbreedte op 9 meter kraamdiepte.

Elke vacature wordt open verklaard onder de algemene voorwaarden van het stedelijk kermisreglement (.pdf) en het retributiereglement (.pdf). U kan inschrijven op deze vacatures tot 15 maart 2020 door een e-mail te versturen naar het Bedrijvenloket met alle vereiste documenten zoals hieronder vermeld bij 'Hoe een standplaats aanvragen?'.

Hoe een standplaats aanvragen?

Als er standplaatsen beschikbaar zijn (kijk hierboven voor een overzicht van de vrije vacatures), vindt u hier een link naar het digitale aanvraagformulier. Standplaatsen kunnen worden toegewezen als abonnement of voor de duur van de kermis. Dit wordt steeds in de vacature vermeld. Een aanvraag voor een nieuwe standplaats is definitief en kan niet gewijzigd worden.

Om uw aanvraag in te dienen hebt u het volgende nodig:

 • machtiging kermisactiviteiten als werkgever of machtiging ambulante activiteiten;
 • jaarlijkse verzekeringsattesten van de makelaar of verzekeringspolis betreffende burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s;
 • jaarlijks keuringsattest van snelblussers;
 • jaarlijks keuringsattest van de elektrische installatie;
 • foto‘s, beschrijving van de aard, afmetingen en eventueel opstellingsplan van de instelling(en), woonwagen(s), caravan(s), generator, koelcel(len), voorraadwagen(s) enz;
 • risico-analyse type A of B (indien van toepassing);
 • attest periodiek nazicht (3 jaar voor type A en 10 jaar voor type B) (indien van toepassing);
 • jaarlijks keuringsattest van eventuele generatoren (indien van toepassing);
 • bij onduidelijkheid of betwisting, het schriftelijk bewijs waaruit het rechtmatig gebruik van de instelling tijdens de kermisperiode blijkt, namelijk aankoopdocumenten of een notarieel geregistreerde huur- of leasingakte (indien van toepassing);
 • referentielijst nuttige kermiservaring (indien van toepassing).

Hoe een standplaats wijzigen?

1. Wijziging bestaand abonnement

Beschikt u over een abonnementsplaats? Dan kan u een wijziging aanvragen. Een aanvraag voor een wijziging  is definitief en kan niet gewijzigd worden. Dien de aanvraag in ten minste 4 maanden voor de gewenste startdatum.

Wijzig uw bestaand abonnement

2. Melding afwezigheid

Voor een afwezigheid wegens ziekte, overmacht of een gelijktijdige standplaats op een andere kermis moet u een digitale melding doen:

 • Bezorg uw melding aan het Bedrijvenloket via onderstaand e-formulier:
  • bij ziekte en overmacht doet u dit onmiddellijk;
  • bij een gelijktijdige standplaats op een andere kermis moet dit 3 maanden voor de begindatum van de kermis doorgegeven worden.
 • Voor een digitale aanvraag geldt de datum van indiening. Laattijdig bezorgde aanvragen worden niet behandeld. 
 • Voeg bij uw aanvraag de bewijsstukken die de afwezigheid aantonen, en de machtiging kermisactiviteiten toe.

Meld uw afwezigheid

3. Overdracht abonnement

Bij stopzetting van een attractie kan de abonnementhouder de standplaats overdragen. Bij overlijden van de abonnementhouder kunnen zijn rechthebbenden zijn standplaats overlaten.  Bezorg de gegevens van beide partijen.

Een aanvraag voor een overdracht  is definitief en kan niet gewijzigd worden. 

Vraag een overdracht abonnement aan

4. Opzeg abonnement

De houder van een abonnement kan van het abonnement afstand doen:

 • mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden;
 • indien hij definitief ongeschikt is om de activiteit uit te oefenen omwille van ziekte of overmacht. De opzegging gaat in bij de bekendmaking van de ongeschiktheid. De opzeg kan enkel ingaan vóór de start van een kermis;
 • bij overlijden van de abonnementhouder. De rechthebbenden kunnen zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement.

Voeg bij uw aanvraag de bewijsstukken die de ongeschiktheid aantonen en de machtiging kermisactiviteiten toe.

Een aanvraag voor een opzegging is definitief en kan niet gewijzigd worden.

Zeg uw abonnement op

Tarief

Voor een standplaats betaalt u standgeld en eventueel een elektriciteitsbijdrage. In het retributiereglement (.pdf) vindt u alle prijzen. Het standgeld is afhankelijk van de grootte van uw standplaats, de foor en de periode.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en meld u aan op deze website.

Indienen jaarlijkse keuringsdocumenten

Jaarlijks moet u de keurings- en verzekeringsdocumenten bezorgen aan het Bedrijvenloket, telkens vóór 25 maart, en zeker vóór uw deelname aan een Antwerpse kermis.

Dien uw keurings- en verzekeringsdocumenten in

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak
 ...

Delen

Sectoren

Thema's