Huur een chalet op de kerstmarkt

De Antwerpse kerstmarkt is het toppunt van warmte tijdens de donkere wintermaanden. Chalets gevuld met hartverwarmende drankjes, hapjes om van te smullen en de mooiste geschenkartikelen maakten van de kerstmarkt vorige editie, met 1,4 miljoen bezoekers, meteen de meest succesvolle tot hier toe.

 

Covid

De inschrijver is verantwoordelijk voor het naleven van de geldende covid-maatregelen van het land waar hij/zij verblijft alsook de Belgische maatregelen die op dat moment van kracht zijn.

English | Français | Deutsch

---------------------------------------

DATA EN OPENINGSUREN VAN DE KERSTMARKT 2021-2022

De kerstmarkt start op zaterdag 4 december 2021 en eindigt op zondag 2 januari 2022 voor de koopwaarchalets, en op zondag 9 januari 2022 voor de consumptiechalets.

Op 4 december 2021 start Winter in Antwerpen opnieuw. Alle chalets, belevingen en attracties gaan die dag open om 12.00 uur.

Openingsuren:

Er werd beslist dat dit de openingsuren zullen zijn:

Zondag – maandag – dinsdag – woensdag - donderdag

12.00 uur tot 22.00 uur

Vrijdag - zaterdag

12.00 uur tot 00.00 uur

24 december, 31 december, 2 en 9 januari

12.00 uur tot 18.00 uur 

1 januari

15.00 uur tot 00.00 uur

Standhouders mogen niet vervroegd sluiten bij bijvoorbeeld slecht weer of te weinig bezoekers.
Vorige editie was een proefproject maar helaas waren er telkens te veel gesloten chalets ondanks dat er genoeg bezoekers rondliepen.  Enkel in bijzondere omstandigheden kunnen we overgaan tot vervroegde sluiting en zal de dagverantwoordelijke op de hoogte zijn.

WAT KAN U VERKOPEN PER CHALET?

Een overzicht per locatie:

Dit zijn de basisplannen, dit geeft een idee hoe we de sites organiseren.

Consumptiechalets

Inschrijven voor de categorie consumptie was mogelijk van 12 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 en is ondertussen afgesloten. U kan zich op de mailinglijst inschrijven zodat u er volgend jaar wel op tijd bij bent.  Dit kan door een email te sturen naar winterinantwerpen@antwerpen.be

Koopwaarchalets

 • Lees het gebruikersreglement met inschrijving- en exploitatievoorwaarden voordat u een aanvraag indient. Het gebruikersreglement bevat belangrijke info over de inschrijvingsprocedure, toewijzing van de chalets, vergunningsvoorwaarden, decoratieregels, gebruik en veiligheidsvoorschriften van gas en elektriciteit en verwerken van afval.

Een jury beoordeelt uw aanvraag op basis van volgende criteria:

 • aanbod kerst- en geschenkartikelen: u kiest voor één productcategorie. Er wordt van u een motivatie verwacht waarom het product op de kerstmarkt thuishoort. Het moet hier gaan om artikelen die passen in de sfeer van de eindejaarsperiode en die dus niet op eender welke gewone markt kunnen verkocht worden. Voorbeelden hiervan zijn artisanale producten, kaarsen, kerstkaarten, feestdecoratie, kunstartikelen, educatief speelgoed, interieurspulletjes, juwelen, enzovoort. (30 punten);
 • originaliteit: u wordt gevraagd om beeldmateriaal of voorbeelden van de producten bij hun inschrijving te voegen. Originele en unieke producten zullen beter scoren dan  veelvoorkomende producten. (25 punten);
 • kwaliteit: u levert het nodige beeldmateriaal en bewijs van CE markering of andere keuringslabels (10 punten);
 • differentiatie in aanbod: de eerste die inschrijft met een product krijgt 25 punten, de tweede 20 punten, de derde nog 15 punten, de vierde 10 punten. Vanaf de 5de inschrijver die eenzelfde productsoort aanbiedt, worden geen punten meer gegeven. De jury zal vooraf een lijst met productsoorten opstellen voor de beoordeling van dit criterium (25 punten);
 • inrichting en presentatie chalet: de jury zal de presentatie van de producten en de inrichting van de chalet in de sfeer van kerst beoordelen aan de hand van het ingestuurde beeldmateriaal (10 punten).

Tot slot kunnen negatieve ervaringen (inbreuken op het reglement of proces verbaal) van de afgelopen drie edities in mindering worden gebracht. Per gedocumenteerd feit kunnen 5 punten in mindering worden gebracht, met een maximum van 15 punten. Een kandidaat behoort minimaal 60 punten te scoren om een standplaats te bekomen.

Na het beoordelen van de criteria voor alle kandidaten, stelt de jury een puntenrangschikking op. Bij een ex aequo speelt de volgorde in het aankomstregister een rol. De eerste kandidaat in de puntenrangschikking komt als eerste in aanmerking voor een vergunning. 

Huurtarief van een chalet voor koopwaar

Onderstaande prijzen zijn exclusief btw. Bijkomende kosten zoals voor een zijluik worden doorgerekend aan de standhouder. In deze prijzen is stroomverbruik inbegrepen. Daarnaast zorgt de stad voor algemene aankleding van de kerstmarkt, sfeermuziek en animatie.

Dit zijn de tarieven voor de volgende editie:

grootte

vastgestelde prijs

eigen chalet: 6 meter (enkel toegelaten voor standhouders die jaarlijks sinds 1984 met een eigen chalet staan)

 €  2.200,00

kleine chalet: 3 meter

 €  2.200,00

grote chalet: 6 meter

 €  4.400,00

extra grote chalet: 9 meter

 €  6.600,00

Er wordt geen korting gegeven aan standhouders met handgemaakte goederen. De laatste edities waren er zo goed als geen kramen meer waarbij 100% van de artikelen die worden aangeboden handgemaakt zijn door de standhouder of diens bedrijf.

Inschrijven voor de categorie koopwaar was mogelijk van 12 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 en is ondertussen afgesloten. U kan zich op de wachtlijst laten zetten, indien er annulaties zijn zullen wij u contacteren. U kan zich ook op de mailinglijst inschrijven zodat u er volgend jaar wel op tijd bij bent.  Dit kan beide door een email te sturen naar winterinantwerpen@antwerpen.be

Moet u elk jaar opnieuw inschrijven?

Voor een chalet met drank of voeding moet u elk jaar opnieuw inschrijven. De vergunning voor een chalet met koopwaar kan maximaal twee keer verlengd worden. Om in aanmerking te komen voor een verlenging moet u 70 punten behalen op de beoordeling van de jury die tijdens de kerstmarkt onaangekondigd langskomt.

De puntenverdeling werd licht gewijzigd ten opzichte van vorige edities.

 • U komt enkel in aanmerking voor een verlenging als u bij de volgende editie dezelfde producten aanbiedt.
 • U komt enkel in aanmerking voor een verlenging als u tijdig betaald hebt.
 • Aanbod: de jury zal nagaan of er overeenstemming is tussen de voorgestelde producten bij de inschrijving met de effectief aangeboden producten (30 punten).
 • Kwaliteit: de jury zal nagaan of de kwaliteit van de aangeboden producten goed is. Bijvoorbeeld of de producten CE markering hebben, of  een ander keuringslabel, of voldoen aan de voedselveiligheidsregels bij voorverpakte voeding (10 punten).
 • Reglement: de jury zal nagaan of de standhouder het  gebruikersreglement respecteert en naleeft (20 punten).
 • Inrichting: de jury zal de presentatie van de producten en de invulling van de chalet in de sfeer van kerst beoordelen (20 punten).
 • Samenwerking: de jury zal nagaan of de standhouder vlot samenwerkt met stadsdiensten (20 punten).

Personen of bedrijven die in aanmerking komen voor een verlenging, krijgen een apart inschrijvingsformulier via email.

Chalet voor wekelijkse verhuur

Om startende bedrijven de kans te geven om deel te nemen aan de kerstmarkt, voorziet de stad een chalet voor wekelijkse verhuur. Startende bedrijven zijn beginnende ondernemingen die maximaal drie jaar oud zijn. De chalet wordt per week verhuurd aan een verlaagde deelnameprijs. In deze chalet kunnen enkel koopwaarproducten verkocht worden, dus geen consumptie ter plaatse.

 • De huurprijs bedraagt 550 euro per week (excl. btw) voor een wekelijkse chalet met daarin 1 tafel, 2 stoelen, basisverlichting, een verwarmingstoestel, een brandblusapparaat en een stroombegrenzer met stopcontacten.
 • De huurtermijn is één week, steeds inclusief een weekend.  De wissel gebeurt op zondagochtend.

Week 1

4/12 t.e.m. 11/12

Week 2

12/12 t.e.m. 18/12

Week 3

19/12 t.e.m. 25/12

Week 4

26/12 t.e.m. 2/01

Na het verstrijken van de inschrijvingsdatum zal een jury oordelen over de inschrijvingen op basis van een aantal criteria. Aan deze criteria worden punten verbonden. De criteria worden jaarlijks vastgelegd door het college en verduidelijkt op het inschrijvingsformulier. Na het beoordelen van de criteria voor alle kandidaten, stelt de jury een puntenrangschikking op. Bij een ex aequo speelt de volgorde in het aankomstregister een rol. De eerste kandidaat in de puntenrangschikking komt als eerste in aanmerking voor een vergunning.

Een jury beoordeelt uw aanvraag op basis van volgende criteria:

  • aanbod kerst- en geschenkartikelen (30 punten),
  • originaliteit (25 punten),
  • kwaliteit (10 punten),
  • differentiatie in aanbod (25 punten),
  • inrichting en presentatie chalet (10 punten).

Inschrijven voor de categorie wekelijkse verhuur was mogelijk van 12 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 en is ondertussen afgesloten. U kan zich op de wachtlijst laten zetten, indien er annulaties zijn zullen wij u contacteren. U kan zich ook op de mailinglijst inschrijven zodat u er volgend jaar wel op tijd bij bent.  Dit kan beide door een email te sturen naar winterinantwerpen@antwerpen.be

Goede-doelenchalet

De Stad voorziet een gratis goede-doelenchalet die per week gehuurd kan worden. Het gaat dan over producten of diensten met een niet-commercieel karakter. De inschrijver moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief karakter of met als doel de verdediging en promotie van de natuur, of opgericht bij een humanitaire catastrofe/ramp;
 • ze blijven occasioneel.

Aanvragen voor deze chalet worden chronologisch gerangschikt op datum en recht evenredig toegekend. De jury behoudt het recht om aanvragen te weigeren die niet passen in het kader van de kerstmarkt.

 • In deze chalet kunnen enkel koopwaarproducten verkocht worden, dus geen consumptie ter plaatse.
 • Enkel een waarborg van €50,00 dient betaald te worden. U vult het formulier voor de goede- doelenchalet in en geeft hier duidelijk aan dat het om een goed doel gaat, een motivering is hier vereist.
 • Inbegrepen in de chalet is 1 tafel, 2 stoelen, basisverlichting, een verwarmingstoestel, een brandblusapparaat en een stroombegrenzer met stopcontacten.  Ook het verbruik van de elektriciteit is inbegrepen.  We vragen enkel dat u de chalet langs de binnenkant in kerstsfeer versiert.
 • De huurtermijn is één week, steeds inclusief een weekend.  De wissel gebeurt op zondagochtend.

Inschrijven voor de categorie goede doelen was mogelijk van 12 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 en is ondertussen afgesloten. U kan zich op de wachtlijst laten zetten, indien er annulaties zijn zullen wij u contacteren. U kan zich ook op de mailinglijst inschrijven zodat u er volgend jaar wel op tijd bij bent.  Dit kan beide door een email te sturen naar winterinantwerpen@antwerpen.be

Week 1

4/12 t.e.m. 11/12

Week 2

12/12 t.e.m. 18/12

Week 3

19/12 t.e.m. 25/12

Week 4

26/12 t.e.m. 2/01

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT

Gebruikersreglement

Wij hebben het reglement niet aangepast. Wij verwachten dat iedereen het document goed naleest.

Waarborg

Er wordt een waarborg gevraagd voor de start van de kerstmarkt. Deze waarborg wordt teruggestort na afloop indien de chalet in dezelfde staat werd teruggegeven.

grootte

waarborg

eigen chalet: 6 meter

€ 500,00

kleine chalet: 3 meter

€ 500,00

grote chalet: 6 meter

€ 1.000,00

Extra grote chalet: 9 meter

€ 1.200,00

Wekelijkse verhuur

€ 200,00

Goede-doelenchalet

€ 50,00

Afmetingen van een chalet

De stad zorgt voor mooie houten chalets die u kan huren. Een chalet van 6 of 9 meter bestaat uit een koppeling van één of meer standaardchalets zonder tussenwanden. Bekijk de afmetingen van een standaardchalet van 3 meter.

Hoeveel stroom mag u gebruiken?

Stad Antwerpen voorziet in elektriciteit voor elke chalet.

Elke chalet heeft een stroombegrenzer waardoor u het maximale verbruik niet kan overschrijden. Bij overschrijding van het maximale verbruik zal de stroom in uw chalet wegvallen. Het verwarmen van de chalet kan uitsluitend elektrisch gebeuren. In de chalets zullen ook door de stad Antwerpen verwarmingstoestellen geplaatst worden. De standhouder mag geen terrasverwarmer(s) (op gas), vuurkorven of kaarsen zelf plaatsen in/aan/buiten de chalet.

 • Voor koopwaar is het stroomverbruik beperkt tot 3600 Watt per standplaats van 3 meter (monofase, 16A - 220V).
 • Voor eet- en drankchalets is er 1 aansluiting van 10.000 W1TT (driefasig, 16A - 220V).

Mag u gas gebruiken?

Gas kan enkel gebruikt worden voor de bereiding van consumptieproducten. Hierop zal een controle gebeuren. Deze bepalingen vindt u terug in artikel 27 van het gebruikersreglement

Aandacht voor alcoholmatiging en bevordering van een gezonde levensstijl

Tijdens de kerstmarkt wil stad Antwerpen verhoogd aandacht schenken aan alcoholmatiging en bevordering van een gezonde levensstijl. Daarom zet de stad in samenwerking met alle bevoegde diensten tijdens de kerstmarkt in op de naleving van de geldende alcoholwetgeving. We hebben hierbij specifieke aandacht voor het respecteren van de leeftijdsgrenzen met betrekking tot het verkopen, schenken en aanbieden van alcoholische dranken. Daarnaast voorziet de stad op 3 pleinen een chalet met niet-alcoholische dranken en is er ook een soepchalet en een vegetarische stand.

Van u als potentiële standhouder verwachten wij het engagement dat u zich houdt aan de geldende alcoholwetgeving. Stad Antwerpen neemt de nodige maatregelen om over deze specifieke aandachtspunten met bezoekers van de kerstmarkt te communiceren.

Decoratie

De stad Antwerpen zorgt voor de algemene aankleding van de kerstmarkt alsook de decoratie aan de buitenkant van de chalet. De uitbater versiert de binnenkant van de chalet in de sfeer van kerst. De door de stad aangebrachte decoratie en verlichting aan de chalet moet ten allen tijde zichtbaar blijven en er mogen geen veranderingen aangebracht worden.

Het is de standhouder verboden om aan de buitenkant of aan de verkoopluiken van de chalet commerciële publiciteit of reclame te maken. Lichtbakken, baches, reclamepanelen of publiciteitsborden, … zijn verboden. Het is iedere standhouder wel toegestaan om aan de verkoopzijde van de chalet (uitgezonderd op het verkoopluik zelf) twee prijslijsten van maximum A2 formaat te hangen maar zonder publiciteit of reclame. Op deze prijslijst worden alle producten met bijhorende prijs vermeld.

Alle voorziene decoratie in de chalet moet een kerstgevoel uitstralen. De prijslijsten moeten duidelijk leesbaar zijn en in eenzelfde stijl. Niet-toegelaten decoratie, communicatie of installaties zullen onmiddellijk verwijderd worden door de stadsdiensten op kosten van de standhouder. Uiteraard moet alle decoratie voldoen aan de brandveiligheidsnormen.

Deze bepalingen vindt u terug in artikel 34 van het gebruikersreglement van de kerstmarkt.

Parkeergelegenheid

De stad zal een maandabonnement aanbieden in een parkeergarage in de buurt van de kerstmarkt. Dit wil zeggen dat de standhouders aan een voordelig tarief een parkeerplaats kunnen huren. Een maandkaart is niet verplicht en de standhouders hebben de vrije keuze om al dan niet hiervan gebruik te maken. De standhouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 

Documenten

Delen

Thema's