Gezocht: uitbater koetshuizen en belvedère park Sorghvliedt

De stad Antwerpen wenst een nieuwe publieke bestemming te geven aan beide koetshuizen gelegen in het park Sorghvliedt te Hoboken.

Beide voormalige dienstgebouwen, voordien een wagenhuis en stalling, werden in de 18e eeuw opgetrokken en maken, samen met de orangerie en belvedère, deel uit van een groep gebouwen rond het kasteel Sorghvliedt. De rococo koetshuizen zijn beschermd erfgoed. Omwille van hun uitstraling zijn de gebouwen duidelijk herkenbaar voor de burger maar vandaag ontbreekt echter een publieke functie in zowel de koetshuizen als de belvedère.

Een duurzame horeca-uitbating in de koetshuizen is volgens de stad de meest aangewezen bestemming. Om de wisselwerking met de parkbezoeker te garanderen moet minstens een gedeelte van de uitbating inspelen op het gebruik van het park.

Oproep

Stad Antwerpen biedt een handelshuurovereenkomst aan voor een periode van 9 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Kandidaat huurders die een horeca-uitbating wensen op te starten in de koetshuizen kunnen hiervoor een voorstel indienen. De selectie van de kandidaten zal plaatsvinden op basis van verschillende criteria (zie biedingsformulier).

Daarnaast biedt de stad het beheer en de uitbating van de belvedère aan. Kandidaten die een horeca-uitbating wensen op te starten in de koetshuizen kunnen hiervoor een voorstel indienen.

De infobundel bevat, naast een beschrijving van de betrokken panden, de voorwaarden waaraan de bieding moet voldoen en de voorwaarden van de handelshuurovereenkomst. Bekijk ook de ontwerpovereenkomst en het biedingsformulier.

Sectoren: 
Deel deze pagina: