Gratis voorbespreking

Welke mogelijkheden hebt u om een gebouw of perceel te renoveren? Hoe vraagt u een stedenbouwkundige vergunning aan voor uw bouwproject? Op die vragen krijgt u een antwoord tijdens een voorbespreking.

Maak een afspraak voor een voorbespreking

Wat brengt u mee?

  • Een plan of schets van het gebouw zoals het er nu uitziet.
  • Foto’s van het perceel, de aanpalende gebouwen of de onmiddellijke omgeving.
  • Een plan van de gewenste toestand. Vermeld zeker de afmetingen van de lokalen en totale diepte van het perceel en de functie van de ruimtes.
Stedenbouwkundig attest

Komt uw project in aanmerking voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning? Dan kan u hiervan een schriftelijke bevestiging aanvragen. Een stedenbouwkundig attest geeft u meer zekerheid over de bouwmogelijkheden van een perceel.

Een stedenbouwkundig attest aanvragen is simpel.

  • U hebt geen architect nodig.
  • U hoeft geen eigenaar te zijn van de grond.
  • Het attest wordt verleend op basis van een schetsontwerp.

Vraag uw stedenbouwkundig attest aan

Werfsignalisatie en toelating inname openbaar domein

Als u werkzaamheden uitvoert op het openbaar domein bent u verplicht om duidelijke verkeerssignalisatie te plaatsen. Vaak moeten er extra voorzieningen komen voor zwakke weggebruikers of omleidingen. Hiervoor hebt u een toelating van de burgemeester nodig. Als aanvrager ben u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van deze signalisatie.

Lees meer over deze procedure

Renovatietoelage voor handelspanden

Hebt u de voorgevel van uw handelspand volledig gerenoveerd? Hebt u de commerciële ruimte heringericht? Vraag dan een van de onderstaande toelagen aan. U kan sommige toelagen cumuleren. Zowel de eigenaar als de huurder van een handelspand komen in aanmerking.

Lees meer over de renovatietoelagen

Toegankelijk bouwen

Als u een publiek toegankelijk gebouw (zoals een winkel of horecazaak) hebt, dan moet u bij het bouwen of verbouwen aandacht hebben voor de toegankelijkheid van uw gebouw. De impact van deze regelgeving is afhankelijk van het gebouw. Alle details over de zaken waarmee u rekening moet houden kan u terugvinden op www.toegankelijkgebouw.be.

Voor advies en begeleiding over de toegankelijkheid van uw bouwproject kan u terecht bij de technische adviesbureaus toegankelijkheid waarmee Gelijke Kansen in Vlaanderen samenwerkt.

Deze toegankelijkheidsbureaus kunnen u begeleiden, van bij het eerste ontwerp van uw plannen tot en met een opvolging van de werf en de detailafwerking. Een overzicht van alle toegankelijkheidsbureaus vindt u op de website van Toerisme Vlaanderen.

Extra informatie
  • Door als bedrijf zuiniger om te gaan met energie en door duurzame energiebronnen te gebruiken kan u uw kernactiviteiten versterken. Via de website www.samenklimaatactief.be krijgen ondernemingen energietips en concrete voorstellen. Er worden energiebesparende maatregelen uitgelegd zoals groene stroom aankopen, een slimme thermostaat gebruiken, daken en leidingen isoleren en zelf duurzame energie opwekken.
  • Nog meer advies over duurzaam bouwen en verbouwen krijgt u bij het EcoHuis Antwerpen. U vindt er ook een overzicht van mogelijke premies en subsidies.
  • Gerichte info voor ondernemingen over de wetgeving ruimtelijke ordening vindt u op www.ruimtelijkeordening.be.
Deel deze pagina: