Vraag advies

Startersadvies toegespitst op uw plannen? Tijdens een startersgesprek bespreken we al uw vragen zodat u goed geïnformeerd aan de slag kan. We gaan niet in op de slaagkansen van uw onderneming en bespreken ook uw businessplan niet. Het startersgesprek maakt u wel wegwijs in de wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen om uw zaak te starten.

Maak een afspraak

Is een businessplan verplicht?

Als u een onderneming start, bent u niet verplicht om een businessplan op te stellen. Maar zodra u een lening of subsidies wil aanvragen, doet u het beter wel. Banken of andere investeerders zullen pas met u rond de tafel gaan zitten als u een gefundeerd businessplan kan voorleggen.

Wat zijn de voordelen van een businessplan?
  • Externe financiers, leveranciers en uw naaste omgeving krijgen snel en onderbouwd inzicht in uw plannen, en in de kansen en risico's van uw bedrijf. Een goed businessplan versterkt uw imago als professionele starter.
  • U maakt uw dromen en plannen concreet. Uw businessplan zorgt voor houvast bij het verder uitbouwen van uw onderneming.
  • U brengt de risico's van uw onderneming in kaart.
  • U maakt een document waaruit u kan putten voor uw marketing en verkoop en voor een sterke ‘elevator pitch’.
  • In uw businessplan houdt u ook rekening met minder positieve scenario's. Als u die hebt doorgerekend, hoeft u niet meteen in paniek te raken bij een wanbetaler of als u een klant kwijtraakt.
  • U kan altijd uw bedrijfsplan erbij halen als u even de focus verliest. U vindt er terug waarom u ook alweer de onderneming bent gestart, wat uw inspiratie was en waarom u die vaste baan hebt opgezegd om voor uzelf te beginnen.
Wat moet er in uw businessplan staan?

Een gefundeerd businessplan omvat de volgende zes elementen.

1. Introductie en samenvatting

De introductie bevat een persoonlijke noot waarin u kort iets zegt over uzelf en uw persoonlijke ambities. Wie bent u, wat is uw ervaring als ondernemer en waarom wil u voor uzelf beginnen? De introductie is bedoeld om een beeld te schetsen van u als ondernemer voor potentiële investeerders. De echte kennismaking volgt – als het goed is – later in een persoonlijk gesprek.

De samenvatting mag iets langer zijn, maar probeer de informatie toch te beperken tot één pagina. Uw businessplan wordt vaak gelezen door drukbezette mensen die snel afhaken wanneer ze te veel informatie te lezen krijgen.

2. Beschrijving van uw bedrijf

Hier gaat u dieper in op de plannen voor uw onderneming en de sector waarin u straks te werk gaat. Beschrijf de laatste ontwikkelingen in de sector en de huidige pijnpunten en kansen voor uw onderneming. Vertel wat voor soort bedrijf u begint. Start u bijvoorbeeld in de horeca, gaat het dan om een café, een fastfoodrestaurant, een wellnesscentrum of importeert u specifieke goederen uit Zuid-Europa om te leveren aan Antwerpse horecagelegenheden?

Geef ook aan welke rechtsvorm u kiest. Wordt het een eenmanszaak, bvba, vof of misschien wel een commanditaire vennootschap?

Vertel tot slot meer over het product of de dienst die u met uw nieuwe bedrijf levert. Aan wie verkoopt u het, hoe wordt het gemaakt en hoe maakt de klant ermee kennis? Geef ook aan hoe de verkoop van dit product of deze dienst uw onderneming winstgevend maakt. Dat hoeft geen betoog van twintig pagina's te zijn. Noem liever de kernfactoren die deze start-up tot een succes zullen maken, zoals: het unieke gehalte van het product, de perfecte verkooplocatie, het feit dat de markt er helemaal klaar voor is en de aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

3. Marktbepaling

Uw markt definiëren is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan. Dit hoofdstuk draait om het marktonderzoek en de marketingstrategie die u aan de resultaten hebt gekoppeld. Investeerders willen nu eenmaal graag antwoord op die ene cruciale vraag: bestaat er een markt voor dit product of deze dienst?

Hier komen onder meer de overlevingskansen van uw bedrijf aan bod. Beschrijf de historische ontwikkeling binnen uw branche en verklaar aan de hand van de recente trends waarom uw bedrijf of product net nu een goede kans op slagen heeft. Het bepalen van de doelgroep speelt een cruciale rol. Geef een uitgebreide en onderbouwde omschrijving van uw doorsneeklant, inclusief bestedingspatroon. Hoeveel consumenten lopen er rond, hoe groot is uw doelgroep? En hoe gaat u deze mensen bereiken? Vestigt u zich in de directe omgeving van uw doelgroep of zet u liever grootse marketingacties in? Hoeveel budget denkt u ervoor nodig te hebben?

4. Concurrentie

Het komt maar weinig voor dat iemand een bedrijf start in een sector zónder concurrenten. Daarom mag een uitgebreide beschrijving van de concurrentie – en nog belangrijker: hoe u deze concurrenten gaat aftroeven – niet ontbreken in het bedrijfsplan.

5. Taakverdeling

Als u alleen van start gaat, komen de meeste taken rond uw nieuwe bedrijf op uw eigen to-dolijstje terecht. In dat geval bent u niet zoveel tijd kwijt aan dit hoofdstuk. Als u samen met anderen een bedrijf opricht, is dit een ander verhaal. Voor potentiële investeerders is het van belang om te weten wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de taken onderling zijn verdeeld. Ook de keuze om – al dan niet – personeel aan te nemen kan hierbij een rol spelen.

6. Financiering

Hoewel het hoofdstuk over de financiering altijd aan het einde van het bedrijfsplan komt, speelt dit onderdeel een essentiële rol. Het bepaalt of u wel of niet de aandacht trekt van potentiële investeerders. Ga hier dieper in op uw businessmodel, de verwachte omzet en de liquiditeitsbegroting. Investeerders willen vooral weten op welke termijn ze hun investering terugverdienen. Geef dus zeker antwoord op vragen als: waar haalt u de opbrengst vandaan? Wat wordt de prijs van het product of de dienst? Hoe gaat u de klanten bereiken? Welke waarde en levensduur vertegenwoordigt een gemiddelde klant? En hoe gaat u de distributie regelen?

Handig: een ‘business model canvas’

Een steeds populairdere methode om uw businessplan op te stellen is het ‘business model canvas’. Dit praktische model omvat negen bouwstenen, onderling verbonden, waarrond u business kan opbouwen. Het voordeel van dit startpunt is dat u het kan blijven gebruiken, ook als uw plan verandert onder invloed van nieuwe inzichten, advies of veranderde omstandigheden. Het business model canvas is een eerste stap in het uitwerken van een businessplan, maar volstaat niet om financiering los te krijgen bij banken of kapitaalverstrekkers. Daarvoor hebt u nog steeds een volledig uitgebouwd businessplan nodig.

Lees meer over het business model canvas

Deel deze pagina: