Waarom internationaal gaan?

Buiten België en buiten Europa liggen er voor veel ondernemingen snel groeiende afzetmarkten buiten België en buiten Europa. Export is een manier om uw afzetgebied te vergroten en uw productiemiddelen efficiënter in te zetten. En dat leidt dan weer tot meer omzet en winst.

Risicospreiding

Door in te zetten op verschillende markten zorgt u voor meer stabiliteit en continuïteit in uw omgeving. Daalt de vraag op de Belgische markt? Dan vangen de buitenlandse markten dat op. Of als u seizoensgebonden producten aanbiedt, dan kan export ‘dode seizoenen’ overbruggen. Zomerartikelen krijgt u in België niet verkocht in de winter, maar in zuidelijke landen is er wel vraag naar.

Specialisatie en innovatie

In een klein afzetgebied brengt u gespecialiseerde producten moeilijk aan de man. Via export creëert u meer kansen, en haalt u meer voordeel uit uw kennis en middelen. Nog een voordeel: via export komt u sneller in aanraking met nieuwe ideeën en blijft u dus een stap voor op de concurrentie.

Visibiliteit

Een bedrijf dat aan export doet, toont daarmee zijn visie en ambitie. Dat kan de belangstelling wekken van investeerders en analisten, en maakt uw bedrijf ook aantrekkelijker als werkgever. Zo vindt u gemakkelijker geschikt personeel.

De stap naar export

Uw onderneming klaarstomen voor export vergt tijd, soms wel twee tot drie jaar. Door u goed voor te bereiden, kan u die periode inkorten. Stel dus een exportplan op waarin u uw exportproject zo nauwkeurig mogelijk beschrift. Zorg ervoor dat export deel uitmaakt van uw bedrijfsstrategie en dat de exportdoelstellingen in lijn liggen met de andere doelstellingen van uw bedrijf.

Een goed exportplan omvat vijf fases:

  1. In de analysefase omschrijft u de sterktes en zwaktes van uw onderneming, zowel op de eigen markt als op de exportmarkt. Bepaal hoe u zal omgaan met bedreigingen en opportuniteiten.
  2. Tijdens de positioneringsfase bepaalt u uw positie ten opzichte van de concurrentie. U bakent af wie uw belangrijkste concurrenten zijn en vormt een grondig beeld van hun activiteiten: hun producten en merken, hun prijzen, hun distributiekanalen en levertermijnen. Dit is het moment om af te bakenen wat uw eigen product uniek maakt ten opzichte van uw concurrenten.
  3. In de marktbenaderingsfase bepaalt u via welk kanaal u uw product op de buitenlandse markt wil lanceren.
  4. De budgetteringsfase dient om een gedetailleerd langetermijnbudget op te stellen.
  5. Als laatste maakt u in de planningsfase een stappenplan op van uw aanpak en legt u vast welke mijlpalen belangrijk zijn.

Met dit plan in de hand kan u gerichte stappen beginnen zetten. Hoe lang de aanloopperiode duurt voordat uw exportplan geïmplementeerd is, hangt af van uw product of dienst en de ervaring die uw bedrijf heeft met export.

Subsidies en ondersteuning

FIT

Flanders Investment & Trade bevordert het internationale ondernemerschap vanuit Vlaanderen en biedt daarvoor heel wat subsidies.

FIT bundelt alles wat u moet weten over internationaliseren in een handige exportgids.

 

Deel deze pagina: