Waar?

In Antwerpen staan vier raffinaderijen die brandstoffen produceren en basisproducten leveren aan de petrochemische industrie. De chemische bedrijven zijn geconcentreerd in de haven, waar bijna alle belangrijke chemische bedrijven een belangrijke productiefabriek hebben.

Waarom investeren?

Clustereffect

De bedrijven in de Antwerpse olie- en chemiecluster zijn sterk met elkaar verbonden.  Doordat ze producten, energie, nutsvoorzieningen, diensten en mensen met elkaar delen, kunnen ze extra inzetten op efficiëntie.

Logistiek

De haven van Antwerpen is een logistieke draaischijf voor de (petro)chemische industrie. Ze biedt een aantal unieke voordelen zoals de vlotte bereikbaarheid over water, performante logistieke bedrijven en uitstekende achterlandverbindingen via weg, spoor, binnenvaart en pijpleiding.

Gespecialiseerde werknemers

Antwerpen heeft een lange traditie in de olieindustrie en chemische industrie. Daardoor is het er gemakkelijker om ingenieurs, procesarbeiders en onderhoudstechnici te vinden. Er zijn ook heel wat gespecialiseerde toeleveranciers gevestigd.

Innovatie

Innovatie in processen verhoogt de efficiëntie terwijl productinnovatie leidt tot vernieuwing en een sterkere concurrentiepositie. Antwerpse bedrijven zijn wereldwijd koploper op het vlak van efficiëntie en duurzaamheid. De koepel FISCH (Flanders Initiative for Sustainable Chemistry) werkt aan duurzame innovatie.

Overheidssteun

De stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf slaan de handen in elkaar om de chemische industrie sterk te ondersteunen. Het Vlaams Gewest heeft de chemie erkend als een strategische sector.

Deel deze pagina: