Waar?

In Antwerpen staan vier raffinaderijen die brandstoffen produceren en basisproducten leveren aan de petrochemische industrie. De chemische bedrijven zijn geconcentreerd in de haven, waar bijna alle belangrijke chemische bedrijven een belangrijke productiefabriek hebben.

Waarom investeren?

Clustereffect

De bedrijven in de Antwerpse olie- en chemiecluster zijn sterk met elkaar verbonden.  Doordat ze producten, energie, nutsvoorzieningen, diensten en mensen met elkaar delen, kunnen ze extra inzetten op efficiëntie.

Logistiek

De haven van Antwerpen is een logistieke draaischijf voor de (petro)chemische industrie. Ze biedt een aantal unieke voordelen zoals de vlotte bereikbaarheid over water, performante logistieke bedrijven en uitstekende achterlandverbindingen via weg, spoor, binnenvaart en pijpleiding.

Gespecialiseerde werknemers

Antwerpen heeft een lange traditie in de olieindustrie en chemische industrie. Daardoor is het er gemakkelijker om ingenieurs, procesarbeiders en onderhoudstechnici te vinden. Er zijn ook heel wat gespecialiseerde toeleveranciers gevestigd.

Innovatie

Innovatie in processen verhoogt de efficiëntie terwijl productinnovatie leidt tot vernieuwing en een sterkere concurrentiepositie. Antwerpse bedrijven zijn wereldwijd koploper op het vlak van efficiëntie en duurzaamheid. Catalisti (de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen) werkt aan duurzame innovatie.

Overheidssteun

De stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf slaan de handen in elkaar om de chemische industrie sterk te ondersteunen. Het Vlaams Gewest heeft de chemie erkend als een strategische sector.

BlueChem Kickstart Fund

De stad Antwerpen wil duurzame innovatie stimuleren in de chemiesector, de economische motor van Antwerpen. Daarom lanceert de stad Antwerpen het BlueChem Kickstart Fund.

Via het BlueChem Kickstart Fund geeft de stad Antwerpen een toelage aan ondernemingen die laboruimte huren in BlueChem voor de aankoop van labomateriaal en de inrichting van het laboratorium. U kan als huurder van een laboratorium in BlueChem deze toelage aanvragen.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Kosten voor labomateriaal (bv. toestellen, glaswerk, enz.) en labo inrichting (bv. meubilair, enz.).

Toelagebedrag

De toelage bedraagt 700 euro/m² gehuurde laboruimte, met een maximum van 80% van de factuurbedragen (excl. BTW).

Voorwaarden

  • U huurt een laboruimte in BlueChem en beschikt over een door beide partijen ondertekend huurcontract met BlueChem nv.
  • U dient een toelagedossier in conform de voorwaarden zoals opgenomen in het toelagereglement.

Hoe aanvragen

De toelage is geldig vanaf 1 januari 2020.

  1. Lees het toelagereglement (Nederlands) (English)
  2. Stel uw toelagedossier samen
  3. Mail het toelagedossier naar joris.vandenbroeck@antwerpen.be en guido.muelenaer@antwerpen.be

Vragen?

Neem contact op met Joris Van den Broeck, projectmanager duurzame economie via joris.vandenbroeck@antwerpen.be of 0497 28 08 78

Deel deze pagina: