Investdesk

Hebt u een locatie op het oog voor een (nieuwe) vestiging? De Investdesk van de stad Antwerpen kan u daarover de volgende info bezorgen:

  • stadsontwikkelingsprojecten, het ruimtelijk-economisch beleid en de mogelijkheden die dit biedt voor nieuwe en bestaande ondernemingen;
  • ruimtelijk-economische data die uw vestigingskeuze kunnen beïnvloeden (cijfers over economie, socio-demografie, tewerkstelling, winkel- en horeca-aanbod);
  • begeleiding in de vergunningsprocedure (milieu- en bouwvergunningen, planologische attesten, erfgoed en andere aspecten van vestigingsregelgeving);
  • snelle en juiste doorverwijzing naar andere stedelijke diensten

Deze informatie kan u opvragen door het online formulier locatieaanvraag in te vullen of via invest@stad.antwerpen.be. Ook het loket Stedenbouw kan u hier verder bij helpen.

Investdesk doet niet aan locatiebemiddeling, maar kan u wel in contact brengen met vastgoedbedrijven gespecialiseerd in bedrijfsvastgoed.

Huren of kopen?

Beide alternatieven hebben hun voor- en nadelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Huren

  • Flexibele termijn. U weet niet wat de toekomst brengt. De zaken kunnen tegen alle verwachtingen in zeer goed gaan. Het kan onverwacht minder goed gaan. Misschien moet u een periode overbruggen. Misschien wil u verschillende locaties uitproberen. Of u wil graag met zo weinig mogelijk risico starten. Als u een bedrijfspand huurt, hangt u in principe alleen vast aan uw huurtermijn.
  • Geen onverwachte kosten. Dat is het grote voordeel van huren. U hoeft geen extra budget te voorzien voor onvoorziene kosten. Als de boiler stuk is, als er plots een lek is, of de ramen zijn aan vervanging toe: de eigenaar van uw bedrijfsruimte lost het voor u op.
  • Minder risico, minder winst. Als u uw bedrijfspand huurt, neemt u minder risico. Maar wie minder risico neemt, bouwt uiteraard minder op. En daarmee benoemen we meteen het voordeel van een bedrijfspand kopen. Op het einde van de rit hebt u bij het huren van een bedrijfspand alleen de ruimte betaald, meer ook niet. Uiteraard kan u wel een deel van de huur inbrengen als onkost.

Lees meer over een handelshuurovereenkomst

Kopen

  • Zekerheid. Huren om te testen of de markt klaar is voor uw product of dienst, is één ding. Maar houd er rekening mee dat u geen zekerheid hebt over hoelang u kan blijven. Als de zaken goed gaan, wil u niet voor verrassingen komen te staan. Wat als het pand plots verkocht wordt, en de nieuwe eigenaar een andere bestemming voor ogen heeft? Als u koopt, hebt u de zekerheid dat u actief kan blijven, zolang u het zelf wil.
  • Zelf beslissen. Wil u de indeling van de wachtzaal aanpassen? Een complex bijbouwen? De kleedkamers helemaal in uw trendkleur van het seizoen schilderen? Of een extra verdieping voor de boekhouding erop zetten? Als eigenaar hebt u geen toestemming nodig van de huisbaas. 
  • Fiscaal voordeel. Gaan de zaken goed tot zeer goed? Dan kunnen kosten welkom zijn om minder belastingen te betalen. Als u een bedrijfsruimte koopt, kan u kosten inbrengen zoals het gebouw zelf als onroerend goed, de onroerende voorheffing en de interest van uw professioneel krediet. Net als alle kosten voor onderhoud en herstellingen.
Waarop letten voordat u een pand huurt of koopt?

Zet uw handtekening niet zomaar onder uw huur- of koopovereenkomst: stel eerst de juiste vragen! Met deze handige checklist bij het bezoeken van een pand bent u zeker dat u geen belangrijke punten vergeet. U kan er ook het pand een score geven en de plus- en minpunten goed noteren voor achteraf.

Enkele zaken om zeker op te letten:

Is het perceel ingekleurd?

Als u een bedrijfspand wil aankopen, kijk dan zeker de stedenbouwkundige inkleuring van het perceel na. Controleer welke bestemming het perceel heeft in het Gewestplan, en of er een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) van toepassing is. Afhankelijk van de inkleuring en de stedenbouwkundige voorschriften kan u achterhalen welke activiteiten er mogen plaatsvinden op dat perceel. Zo voorkomt u dat u een bedrijfssite koopt waarop u eigenlijk niet de activiteiten kan uitvoeren die u voor ogen hebt.

Is de bodem in orde?

Neem het bodemattest – dat verplicht aanwezig moet zijn bij de verkoop – van het pand grondig door. Als er risicoactiviteiten gevestigd zijn of waren, moet er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden om te zien of er vervuiling aanwezig is. Dat onderzoek moet plaatsvinden bij de overdracht. Via de stedenbouwkundige inlichtingen onder de rubriek milieuvergunning kan u nagaan of er risicoactiviteiten op de site hebben plaatsgevonden.

Vaak is het niet voldoende om u enkel te baseren op de stedenbouwkundige inlichtingen. Misschien vonden er activiteiten plaats waarvoor geen vergunning werd aangevraagd. Houd rekening met wat de eigenaar zelf nog deed of liet uitvoeren op het perceel. Vraag er zeker naar bij de verkoper!

Werd de stookolietank gekeurd?

Als het bedrijfspand over een stookolietank beschikt, controleer dan bij aankoop of de tank gekeurd is. Elke stookolietank moet voor ingebruikname gekeurd zijn door een erkende technicus. Op die manier kunnen discussies over eventuele verontreiniging nadien vermeden worden.

Zijn er erfdienstbaarheden?

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerend goed ten dienste van een ander onroerend goed is bezwaard. Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid: soms moet de toegang verleend worden aan de eigenaar van het naburig erf om over de eigendom te passeren. Zulke verplichtingen gaan doorgaans over op u wanneer u het perceel koopt.

Zijn er voorkooprechten van toepassing?

In bepaalde gebieden heeft de overheid een recht van voorkoop wanneer een pand of perceel te koop staat. De notaris moet de bevoegde overheidsinstantie dan op de hoogte brengen van de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) tussen koper en verkoper. De overheidsinstantie krijgt dan als eerste de kans om het bedrijfspand toch nog aan te kopen. Pas als de overheidsinstantie beslist haar voorkooprecht niet uit te oefenen, kan de verkoop tussen verkoper en koper doorgaan.

Welk soort pand hebt u nodig?

Een nieuw of bijkomend bedrijfspand is een hele investering en er komen heel wat praktische kwesties bij kijken. Algemene factoren, zoals het benaderen van experten en het toetsen van het bestemmingsplan, maar ook factoren specifiek voor het soort bedrijfspand dat u zoekt. Zo zijn er grote verschillen tussen het kopen of huren van een winkelpand, een kantoorruimte of een bedrijfsruimte.

Baseer uw keuze op bestaande gegevens

Voor sommige ondernemingen zoals horecazaken of winkels is de locatie van levensbelang. Bekijk daarom beschikbare gegevens zoals de bezoekers- en passantentellingen om te weten hoe populair een bepaalde buurt of straat is. Daarnaast zijn er ook heel wat open data beschikbaar over de stad Antwerpen waarop u uw keuze kan baseren.

Benader de juiste experten

Een accountant, makelaar en geldverstrekker zijn van belang bij de aankoop van een ruimte. Uw accountant en geldverstrekker bekijken welke financiële risico’s u kan lopen, een makelaar heeft diverse, passende panden in zijn portfolio.

Waarvoor wordt het pand gebruikt?

Niet elk bedrijfspand is geschikt voor alle doeleinden. Een pand heeft een bepaalde gebruikersfunctie conform het bestemmingsplan, wat al dan niet gewijzigd kan worden bij de gemeente. Het is belangrijk om van tevoren te controleren dat uw pand het juiste bestemmingsplan heeft of dat in de toekomst kan krijgen.

Voorbereid op de toekomst

Voldoet het pand aan de toekomstvisie van uw bedrijf? Bent u van plan om in de nabije toekomst uit te breiden op het vlak van personeel of producten? Zorg dan dat er genoeg ruimte is. Dat klinkt logisch, maar een pand met meer ruimte brengt ook hogere kosten met zich mee. Als u daarop bespaart, kan u later te maken krijgen met ruimtegebrek.

Activiteiten in de buurt

Zijn er plannen voor nieuwbouw of andere activiteiten in de omgeving van uw nieuwe bedrijfspand? Bekijk dan goed of deze plannen stroken met de visie van uw bedrijf en of uw bedrijf er eventueel last van zal hebben.

Leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte

Neemt u een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte opnieuw in gebruik? Dan kan u voor de afbraak ervan een Vlaamse subsidie krijgen van 90 procent. Lees meer over de procedure en welke panden in aanmerking komen.

 

Kantoorruimte

 

Uitstraling

Bij de aankoop van een kantoorpand is de uitstraling erg belangrijk. Een accountancykantoor bijvoorbeeld heeft veelal een zakelijke uitstraling, een bureau voor coaching een zachtere uitstraling, eventueel in een groene omgeving.

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid

Is de bedrijfsruimte goed te bereiken? Komen uw klanten en medewerkers voornamelijk met de auto of ook regelmatig met het openbaar vervoer? Zorg voor voldoende parkeerplaatsen of een prettige aansluiting.

Ruimtes en oppervlakte

Vergeet naast de werkvloer niet de overige ruimtes zoals een vergaderruimte, ontvangstruimte en kantine, eventueel met restaurant. Bedenk dat uw personeel 15 à 20 vierkante per persoon aan werkruimte nodig heeft. Dat is inclusief gedeelde ruimtes als toilet, kantine, parkeerplaats enzovoort.

Zonlicht en frisse lucht

Zonlicht is bevorderlijk voor de effectiviteit, productiviteit en het welbevinden van uw werknemers. Er bestaat geen wettelijke verplichting rond. Wel zijn er eisen op het gebied van luchtkwaliteit. Er moet op een werkplek voldoende niet-verontreinigde lucht aanwezig zijn. De lucht verversen kan door middel van een luchtverversingsinstallatie of op een natuurlijke manier, via de ramen of ventilatieschuiven.

Faciliteiten in de buurt

Zijn er andere kantoren, sportgelegenheden en voedingszaken in de buurt? Als u geen eigen bedrijfsrestaurant aan uw kantoor toevoegt, is het voor uw personeel handig als er een winkel in de buurt ligt. Vanuit zakelijk oogpunt kan het een win-winsituatie zijn wanneer uw bedrijfspand in de buurt zit van bedrijven waar u eventueel een samenwerking mee kan aangaan.

Coworkingspace

Denkt u eerder aan een coworkingspace of bedrijvencentrum? Hier vindt u het Antwerpse aanbod.

Bedrijfshal of loods

Toegankelijkheid klanten, medewerkers en leveranciers

Een bedrijfshal moet goed toegankelijk zijn, met ruimte voor eventuele leveranciers die een vrachtwagen moeten laden en lossen. Daarnaast zijn parkeerplaatsen belangrijk, zowel voor het personeel als de klanten.

Werken met personeel

Als er personeel gaat werken in uw bedrijfsruimte, zorg dan voor voldoende licht, verse lucht en veilige werkomstandigheden. Kijkt u bijvoorbeeld uit naar een pand waar bepaalde machines al aanwezig zijn, let dan ook op de werking en de veiligheid. Ga eventueel na wat extra beveiliging, verlichting of verluchting u kan kosten.

Hoogte en maximale vloerbelasting

Gaat u de hoogte in werken of is net een extra vloer prettig in uw bedrijfspand? Let bij het werken met zware producten of machines ook op de maximale vloerbelasting. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan.

Kantoor bij uw bedrijfsruimte

Hebt u ook kantoorruimte nodig? Bedenk dan goed hoe groot deze ruimte moet zijn. Is een goede, extra werkruimte erg belangrijk? Geef dit dan aan bij de makelaar.

Winkelpand

 

De juiste locatie

Soms verandert een winkelstraat op korte tijd van ‘place to be’ in een no-gozone. Daarop hebt u zelf niet altijd een invloed. Kijk daarom naar de geschiedenis van de omgeving: welke zaken zitten er, hoe lang zijn ze er al? Welke winkels trekken klanten en hoe gaat het met die winkels? Bekijk ook of het pand zich leent voor de producten die u gaat verkopen. Zo is een drukke winkelstraat midden in het centrum geen prettige locatie voor een witgoedspecialist.

Oppervlakte versus locatie

Een winkel op een A-locatie is natuurlijk interessant, maar is dit te combineren met de oppervlakte die u nodig hebt? De prijs van een winkelpand op deze locatie ligt per vierkante meter een stuk hoger dan een B- of C-locatie.

Vorm

In sommige gevallen kan een lange smalle winkel mooi uitkomen met het verdelen van uw producten. Helaas zorgt deze indeling van de ruimte tevens voor een smallere aanblik en hebt u kans dat klanten uw winkel over het hoofd zien. Vergeet dan ook niet om goed te kijken naar het aanzicht van de winkel. Kan u hiermee voldoende laten zien wat u verkoopt en is het winkelpand aantrekkelijk te maken voor potentiële klanten?

Pop-up

Soms hebt u maar voor een bepaalde periode een winkelpand nodig. Dan is een pop-up ideaal. Om een pop-upzaak op te starten, moet u aan dezelfde startersvoorwaarden voldoen als voor het opstarten van een gewone zaak. U moet dus de wetgeving inzake handels- en marktpraktijken naleven. Houd daarbij rekening met de wettelijke termijnen en dien de benodigde vergunningsaanvraag tijdig in.
Op zoek naar een geschikte locatie? Met deze praktische tips en een overzicht van interessante databanken helpen we u op weg.

Vraag een omgevingsvergunning aan

Als u een bedrijf gaat starten in de stad hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Het type vergunning hangt af van de milieu-effecten van uw onderneming.

Lees meer over de omgevingsvergunning

Bouwen of verbouwen?

Bouw- of verbouwplannen voor uw bedrijf? Dan hebt u waarschijnlijk een stedenbouwkundige en een milieuvergunning nodig.

Lees meer over bouwen of verbouwen

Deel deze pagina: