Welke ondernemingsvorm kiezen?

In grote lijnen kan u kiezen tussen een eenmanszaak en een vennootschap.

Eenmanszaak

Eén natuurlijke persoon is eigenaar. U bent met uw hele vermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van uw onderneming.

Voordelen eenmanszaak

 • Eenvoudig en goedkoop op te richten;
 • Geen minimumkapitaal vereist;
 • Geen dubbele boekhouding nodig;
 • Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen;
 • Beslissingsmacht, werking en winst berusten bij één persoon.

Nadelen eenmanszaak

 • Juridisch geen onderscheid tussen privébezittingen en het vermogen van de eenmanszaak;
 • Enkel personenbelasting mogelijk (met hogere tarieven dan vennootschapsbelasting);
 • Faillissement van de eenmanszaak is ook het faillissement van u als natuurlijke persoon;
 • U moet als ondernemer zelf op zoek naar financiële middelen (eigen geld, geleend geld, …).

 

Vennootschap

In de brochure ‘Starten met kennis van zaken’ van de Vlaamse Overheid vindt u een overzicht van de meest voorkomende vennootschapsvormen (op pagina 12 en 13).

Als u met meerdere personen in een contract wil overeenkomen iets in gemeenschap te brengen, met als doel nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. Uitzondering: de eenpersoonsbvba kan u ook alleen oprichten. Uw keuze heeft invloed op de beleidsvoering, de boekhouding, het belastingstelsel, ...

Voordelen vennootschap

 • Beperkte financiële aansprakelijkheid voor bepaalde vennootschapsvormen;
 • Vennootschapsbelasting mogelijk (met lagere tarieven dan personenbelasting);
 • Alle afspraken tussen de partners staan op papier;
 • Onbeperkte bestaansduur, bij wegvallen partner blijft de vennootschap bestaan;
 • Financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen.

Nadelen vennootschap

 • Kostelijke oprichting;
 • Sommige vennootschapsvormen vereisen een minimumkapitaal en een financieel plan;
 • Verplichte dubbele boekhouding;
 • Beslissingsmacht, werking en winst worden verdeeld over meerdere mensen;
 • Oprichtersaansprakelijkheid.
Hoe start u een eenmanszaak of vennootschap?

Start u een eenmanszaak, dan zorgt een officieel ondernemingsloket voor uw ondernemingsnummer. U krijgt het als u zich inschrijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Die centrale database verzamelt de gegevens van alle ondernemingen in België, waardoor officiële instanties ze snel en makkelijk kunnen opvragen.

Zoek een ondernemingsloket in uw buurt

Start u een vennootschap? Dan kent de griffie van de rechtbank van koophandel het nummer toe. In de praktijk krijgt u het dan via uw boekhouder, notaris of ondernemingsloket.

Wat is een ondernemingsnummer?

Een ondernemingsnummer is een unieke cijfercombinatie van tien getallen. Die vormt de identiteitskaart van een onderneming, zoals 0123 456 789. Alle bedrijven hebben dit nodig om gegevens uit te wisselen met de overheid. Verwar het niet met uw btw-nummer (zie verder): dat bestaat uit de letters BE plus uw ondernemingsnummer.

Wanneer vraagt u een ondernemingsnummer aan?

In eerste instantie hebt u uw visie op uw onderneming in een businessplan gegoten. U hebt uw businessplan met de boekhouder besproken en u hebt een duidelijk financieel plan voor ogen. Dan kan u in principe starten met ondernemen. Het ondernemingsnummer aanvragen is net die officiële start als ondernemer.

Wat is het verschil met een btw-nummer?

De meeste starters voeren zogenaamde handelsactiviteiten uit, waarvoor ze een btw-nummer nodig hebben. Dat nummer wordt vaak verward met het ondernemingsnummer. Om een btw-nummer te krijgen, moet u een ondernemingsnummer laten activeren. Dat kan in een ondernemingsloket of u kan dit gratis zelf doen via FOD Financiën.

Zoek een ondernemingsloket in uw buurt

Deel deze pagina: