Laat u begeleiden

DYZO is een vzw die zelfstandige ondernemers in moeilijkheden begeleidt. Dit aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is gratis.

Pas uw businessplan aan

Hou niet te halsstarrig vast aan uw oorspronkelijke plan. Het kan gebeuren dat het businessplan dat u bij de opstart uitdacht niet helemaal aanslaat. Neem dan even de tijd en probeer te achterhalen wat er beter kan. Ga dynamisch om met uw businessplan en met uw zaak en laat het niet te ver komen. Stuur tijdig bij waar nodig.

Pak financiële problemen aan

Bij financiële problemen neemt u best contact op met uw schuldeisers in plaats van niet te betalen. Laat het niet te ver komen en raadpleeg op tijd de Vlaamse Kredietbemiddelaar.

Zet uw onderneming tijdelijk on hold

Staan uw activiteiten even op een erg laag pitje? Dan kan u overwegen om uw vennootschap tijdelijk on hold te zetten. Het voordeel van zo’n ‘slapende’ vennootschap is dat u een vrijstelling krijgt van de vennootschapsbijdrage.

Vraag een attest van non-activiteit aan

U moet uw non-activiteit bewijzen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Dat doet u aan de hand van een attest van non-activiteit dat u indient bij de FOD Financiën. De dienst Controle-Vennootschappen onderzoekt of uw onderneming aan de voorwaarden voldoet. Zo mag er gedurende het volledige kalenderjaar geen enkele beweging zijn op de rekeningen van uw vennootschap.

Zet eventueel ook uw zelfstandigenstatuut stop

Met een attest van non-activiteit mag uw vennootschap dan officieel in slaap zijn, uw zelfstandigenstatuut verliest u er niet door. Tenzij u ook uw handelshoedanigheid en btw stopzet bij het ondernemingsloket. Dan bent u niet langer zelfstandig en hoeft u ook geen sociale bijdragen meer te betalen.

Laat u uw vennootschap slapen omdat u een periode arbeidsongeschikt bent, dan komt u in aanmerking voor een uitkering.

Terug wakker schudden is heel eenvoudig

Klaar om opnieuw aan de slag te gaan? De non-activiteit heft zich op zodra er weer beweging komt op uw professionele rekeningen. Hebt u ook uw sociaal statuut stopgezet, dan moet u wel opnieuw aankloppen bij het ondernemingsloket en het sociaal verzekeringsfonds om uw aansluiting terug in orde te brengen of uw gelijkstelling wegens ziekte stop te zetten.

Die snelle doorstart is een van de voordelen van deze regeling en meteen ook hét verschil met een vereffening of ontbinding. In dat geval schrapt het ondernemingsloket namelijk alle gegevens van uw vennootschap uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Beslist u om na enkele jaren de draad weer op te pikken, dan moet u opnieuw vanaf nul starten.

Is uw vennootschap laten slapen de juiste keuze? Leg uw oor te luisteren bij uw boekhouder of accountant en hak de knoop bewust door.

Faillissement aanvragen?

Geraakt u er niet bovenop en wil u toch het faillissement van uw onderneming aanvragen? Bekijk dan deze lijst met veelgestelde vragen van DYZO.

Deel deze pagina: