Schrijf je loopbaancentra in voor de steun van stad Antwerpen: gratis loopbaanbegeleiding voor tijdelijke werklozen.

Copyright: Getty

Alle Antwerpenaren kunnen gratis loopbaancoaching volgen, als ze minstens één dag technisch werkloos waren vanaf 1 september 2020. Erkende loopbaancentra moeten zich inschrijven als ze dit aanbod willen aanbieden.

Veel Antwerpse werknemers worden geconfronteerd met onzekerheid en transities op een snel veranderende arbeidsmarkt. Voor tijdelijk werklozen is dit nog acuter aanwezig. Via loopbaanbegeleiding willen we Antwerpse werknemers, zelfstandigen en freelancers motiveren om sneller de stap naar nieuwe werkervaringen te zetten.

Dit doen we door gratis loopbaanbegeleiding aan te bieden aan alle Antwerpse burgers die minimaal 1 dag tijdelijk werkloos zijn geweest tussen 1 september 2020 en de start van de loopbaanbegeleiding. Dit aanbod gaat in op 1 mei 2021 en loopbaanbegeleiding kunnen opgestart worden tot 15 oktober 2021 of tot budget is uitgeput.

Om dit te realiseren werken we graag samen met de erkende loopbaancentra in (en rond) Antwerpen.

Hoe stelt een erkend loopbaancentrum zich kandidaat ?

Stad Antwerpen maakt een onderscheid tussen bewoners die recht hebben op een loopbaancheque en zij die hier geen recht op hebben.

Recht op een loopbaancheque?

Bewoners die recht hebben op een Vlaamse loopbaancheque, bestellen deze via VDAB. Na hun aanvraag en betaling kan iedere Antwerpenaar die in aanmerking komt, de aankoopkost van 40 euro terugvorderen via Antwerpen.be. 

Krijg je een aanvraag voor coaching én voldoet je kandidaat aan de drie voorwaarden hieronder? Adviseer je kandidaat tijdens het intakegesprek over het gratis aanbod van de stad en ondersteun ze, indien nodig, bij hun aanvraag op Antwerpen.be. Vanaf medio mei bieden we de rechtstreeks link aan.

Geen recht op een loopbaancheque? Toch blijft gratis coaching mogelijk 

Was je kandidaat niet lang genoeg in dienst of heeft hij of zij onlangs een loopbaancheque gebruikt? In normale omstandigheden heeft de kandidaat geen recht op loopbaanbegeleiding. Voor bewoners die geen recht hebben op een loopbaancheque werkt stad Antwerpen met een ‘derdebetalerssyteem’. De kosten voor de begeleiding kan je als loopbaancentrum rechtstreeks terugvorderen bij stad Antwerpen.

Heb je een erkend loopbaancentrum én wil je dit steunpakket ‘gratis loopbaanbegeleiding aan tijdelijke werkloze Antwerpenaren’ aanbieden? 

Stap 1:  Meld je loopbaancentrum aan bij de stad Antwerpen 

Je ontvangt: 

  • extra informatie over het stedelijk aanbod. 
  • een uitnodiging voor een gratis webinar over de Antwerpse arbeidsmarkt. 

Stap 2: vanaf 1 mei vind je op deze pagina meer info over de aanvraagprocedure voor de terugbetaling van loopbaanbegeleiding, voor Antwerpenaren die geen loopbaancheques gebruiken. 

Wie komt in aanmerking voor gratis loopbaanbegeleiding?

Stad Antwerpen biedt 4 uur gratis loopbaanbegeleiding aan, aan iedereen die voldoet aan de volgende 3 criteria:

  • de bewoner is gedomicilieerd in Antwerpen, postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, 2140, 2170, 2180, 2600, 2610, 2660 
  • én de bewoner is op het moment van de begeleiding werknemer, zelfstandige of freelancer
  • én de bewoner is minimaal 1 dag technisch werkloos geweest tussen 1 september 2020 en start van de loopbaanbegeleiding.

Werknemers uit de horeca-, toerisme of evenementensector hebben bovendien recht op een bijkomende 3 uur gratis loopbaanbegeleiding.

Contact en info

Het volledige reglement lees je hier. Toch een vraagje? Stuur ons je mail: work@antwerpen.be

 

Sectoren: 
Deel deze pagina: