‘Werkervaringsklanten tewerkstellen biedt ook kansen voor de werkgever’

Als werkervaringsklanten een succesvol traject doorlopen bij een privéwerkgever, verbeteren ze hun kansen op vast werk binnen of buiten het bedrijf. Maar ook de werkgever vaart er wel bij. Sabine De Mits, HR manager afdeling consumentengoederen van Katoen Natie vertelt waarom.

Sabine De Mits: ‘Katoen Natie stelt momenteel een vijftigtal werkervaringsklanten tewerk. Naast de lage loonkost is het een ideale manier om mensen die we anders nooit zouden kunnen bereiken toch te laten proeven van logistiek werk. Als groeiende onderneming zijn we immers altijd op zoek nieuwe medewerkers.’

Begeleiding op maat van de klant

Voor een werkervaringsklant aan de slag gaat bij een werkgever krijgt hij bij het OCMW een opleiding over zijn statuut en de werkomstandigheden. Bij Katoen Natie moet hij ook slagen voor een reken- en veiligheidstest om te kunnen starten. Wat houdt dat precies in?
Sabine: ‘Voor een logistieke job moet de kandidaat in staat zijn om enkele eenvoudige vraagstukken en rekenkundige bewerkingen op te lossen. Voor de veiligheidstest of e-learning safety bekijkt hij een film over veiligheid, tiltechnieken en ergonomie. Achteraf moet hij een aantal vragen correct kunnen beantwoorden.’

Welke begeleiding organiseren jullie op de werkvloer?
Sabine: ‘De klant komt in een team terecht waar de teamleader voor de technische opleiding zorgt. Hij begint met eenvoudige opdrachten. Daarna is het een individuele kwestie. Sommige werkervaringsklanten kunnen al snel overschakelen naar een hoger niveau.’
Bijstaan met raad en daad

Krijgt de werkgever tijdens het traject nog extra ondersteuning?
Sabine: ‘Elke week komt een OCMW-medewerker langs om vragen van de klanten en ons te beantwoorden of feedback te geven.
Die persoon stuurde het traject regelmatig bij. In het begin waren er nog wat kinderziektes. Maar geleidelijk zijn we tot een prima samenwerking met het OCMW gekomen.’

Er is op de werkvloer ook altijd een instructeur die de werkervaringsklant begeleidt. Wat is zijn rol precies in dat verhaal? En is die ook gecoacht om met werkervaringsklanten om te gaan?
Sabine: ‘De instructeurs – de ‘welfare’-medewerkers, zoals wij ze hier noemen - kunnen altijd terecht bij een coach. Die werkt al jaren in het bedrijf en heeft veel ervaring in het coachen van groepen.
Samen met een collega van HR die de administratie op zich neemt en de OCMW-medewerker houdt de coach in de gaten hoe het werk en de samenwerking loopt. Samen zorgen ze ervoor dat de integratie van de werkervaringsklanten op de werkvloer zo vlot mogelijk verloopt.’

Investeren in coaching loont

Zijn de werkervaringsklanten die bij Katoen Natie werken voldoende gemotiveerd?
Sabine: ‘De ene wel, de andere niet. Sommigen geraken beetje bij beetje gemotiveerd. We hebben ook al mensen gezien waarbij we in het begin bedenkingen hadden, maar die helemaal zijn open gebloeid vanaf het ogenblik dat het team hen opnam. Omdat ze zich aanvaard voelden.’

Met welke factoren moeten andere werkgevers zeker rekening houden?
Sabine: ‘Die extra begeleiding van een coach is onontbeerlijk. In het begin gingen we ervan uit dat de klanten wel vanzelf zouden meedraaien in een team, maar dat was voor velen toch niet vanzelfsprekend.
Veel van hen zijn het niet gewoon om klokvast te werken. Sommigen begrijpen niet dat je niet zomaar een kwartier of uur later kan komen of dat je niet kan komen opdagen zonder te verwittigen.’

Zou u andere werkgevers aanraden om OCMW-klanten een sociale tewerkstelling aan te bieden?
Sabine: ‘Absoluut, naast het financiële voordeel speelt ook het maatschappelijke aspect een belangrijke rol. De werkervaringsklanten voelen zich aanvaard en nuttig. Het is een opsteker voor hun zelfvertrouwen. Het geeft veel voldoening, als je hen ziet groeien.’

 

Lees meer over hoe u artikel 60 kan inzetten in uw bedrijf

Deel deze pagina: