“De stad is onze proeftuin voor technologie van de toekomst”

Nu het startschot van The Beacon is gegeven, neemt de actie in Antwerpens centrale punt voor Internet of Things-toepassingen snel toe. Een van de onderzoekers die in The Beacon een nieuwe stek vond, is Steven Latré. Hij werkt aan connectiviteit en artificiële intelligentie bij IDLab, een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en imec, aan connectiviteit en artificiële intelligentie.

Steven: “Connectiviteit en artificiële intelligentie zijn inderdaad onze hoofdthema’s, en die vallen regelmatig samen. ‘Connectiviteit’ heeft te maken met alles wat ‘verbinding’ is: tussen mensen, tussen mensen en technologie, en ook verbinding van toestellen en sensoren onder elkaar – Internet of Things dus.”

Ecosysteem met The Beacon als spil

“In Antwerpen hebben we het geluk dat we deel uitmaken van een groeiend ecosysteem. De stad is onze speeltuin geworden. Daarbij werken we samen met tal van bedrijven, want als je stadsbreed wil werken dan kan je dat als onderzoeksinstelling meestal niet alleen. The Beacon is een enorme verrijking voor ons. We blijven hier niet zitten in een theoretische ivoren toren, maar werken intensief samen met ondernemers, de stad en de haven. Vroeger moesten we daarvoor conference calls beleggen of gaatjes zoeken in drukke agenda’s. Nu nemen we gewoon de trap om te overleggen of ideeën uit te wisselen.”

Smart City

“Antwerpen is een spannende stad op het vlak van IoT. We zijn bezig met allerlei ‘smart city’-projecten die het leven in de stad rechtstreeks beïnvloeden. Je ziet dat nu al in de proefwijk Sint-Andries. Daar staan bijvoorbeeld slimme camera’s die registreren wat voor activiteit er is op straat. Die gegevens gaan we linken aan de verlichting. Passeren er bij valavond een paar moeders met hun kinderen, dan gaat de straatverlichting zacht aan. Speelt er op het plein een groepje jongeren basketbal, dan wordt het plein feller verlicht. Zo maken geconnecteerde sensoren en toestellen het leven prettiger.”

Gedistribueerde intelligentie

“Wat mij het meest interesseert, is de link tussen IoT en AI – wat je ‘gedistribueerde intelligentie’ kan noemen. Toestellen geven dus niet alleen gegevens aan elkaar door, maar gaan er ook slim mee om, zonder menselijke tussenkomst. Stel je een zelfrijdende, geconnecteerde auto voor. Wanneer die op de snelweg achter een vrachtwagen rijdt, heeft die een heel slecht zicht op de weg voor hem. Maar de vrachtwagen, die heeft wél een uitstekend zicht. Als die twee met elkaar communiceren, kunnen ze veel sneller inspelen op onverwachte gebeurtenissen op de weg en zo ongevallen en files vermijden. In Antwerpen gaan we heel binnenkort experimenteren op een stuk van de Ring en de aansluiting naar de A12 om dat soort toepassingen te testen.”

Antwerpen bij de wereldtop

“We mogen best trots zijn op wat er in Antwerpen aan IoT en AI ontwikkeld wordt. We spelen mee met de wereldtop. Dat Antwerpen een uitstekende, dichtbebouwde infrastructuur heeft, heeft er deels mee te maken. Maar er is ook een drive die je elders niet vindt: door de combinatie van een grote binnenstad dicht bij industriële sectoren zoals de petrochemie en de haven heeft Antwerpen een unieke positie. Concreet merk je dat er een ecosysteem ontstaat dat hier echt mee vooruit wil. Dat wakkert dan weer interesse aan en ook nieuwe investeringen. Nu de Universiteit Antwerpen een postgraduaat IoT aanbiedt, komt er ook elk jaar een groep gemotiveerde, ondernemende mensen bij met de specifieke kennis die hiervoor nodig is.”

Wilt u als bedrijf ook deel uitmaken van The Beacon?
U kan nog aanmelden tot 13 februari of 13 maart. Lees meer via The Beacon.

Sectoren: 
Deel deze pagina: