“Onze rol in het Antwerpse ecosysteem? Design thinking lanceren en verbinding mogelijk maken voor en met ondernemers.”

Op 22 februari opent Antwerp Management School officieel de deuren van haar nieuwe locatie aan het Mechelseplein. “Hier zitten we nog meer ingebed in het innovatieve, ondernemende ecosysteem van de stad”, zegt Remco Lenstra, academisch directeur voor Business Design en Innovatie. “We willen onze link met dat ecosysteem verder versterken en onze kennis over ondernemen en design thinking zo veel mogelijk delen.”

Remco Lenstra ontvangt ons in de hal van Antwerp Management School aan het Mechelseplein, een aangename, grote ruimte waar studenten komen en gaan. “Onze nieuwe locatie is een bijkomende troef in onze relatie met het ondernemersweefsel in Antwerpen”, zegt hij. “Het gebouw nodigt uit tot samenkomen en -werken. Bovendien moeten we maar de straat oversteken om samen te werken met start-ups in StartupVillage. We vinden het belangrijk dat we een actieve rol spelen in het ondernemersnetwerk. Elk jaar komen er trouwens enkele start-ups uit onze opleidingen en starten onze alumni met innovatieve ondernemingen in en rond Antwerpen. Denk maar aan Poppy en Bao Living.”

Design thinking om te innoveren

“Onze rol als managementschool in het Antwerpse innovatieve ecosysteem is er in de eerste plaats een van kennis ontwikkelen en delen. En noem me bevooroordeeld,” lacht Remco, “maar ik vind design thinking een van de belangrijkste methodieken die we met de bedrijfswereld kunnen delen. Design Thinking is in essentie probleemoplossend denken, zoals het in de ontwerpwereld ontwikkeld werd, maar nu ook toegepast door niet geschoolde ontwerpers. Middels de mindset en methodologie van design thinking kunnen multidiscipinair samengestelde teams vaak zeer complexe problemen met creatief zelfvertrouwen oplossen. Dit is een belangrijke skillset die bedrijven helpt om relevant te blijven in een wereld die razendsnel verandert.

Veel bedrijven voelen deze noodzaak, getuige alleen al het aantal zeer concrete vragen naar ondersteuning. Onze masterclass business design thinking, die we zowel ‘in-house’ bij bedrijven, als ‘open’ in ons gebouw aanbieden, is hierop een goed antwoord. Bedrijven moeten innoveren, problemen aanpakken.  Sluit je niet op in een ivoren toren tot je een oplossing bedacht hebt, maar werk samen met zowel je interne als externe  stakeholders om sneller en juister te kunnen schakelen, en doe dit met een betrouwbare methodologie : design thinking!”

Nieuwe denkwijzes, nieuwe werkplekken

“Cocreatie is enorm belangrijk. Je kan nu eenmaal niet álles weten. De werkvormen binnen design thinking lenen zich enorm voor samenwerking, cocreatie. Het volstaat immers niet om een rijk netwerk te hebben. Als je er niet in slaagt de collectieve intelligentie en creativiteit van dit netwerk te activeren en kanaliseren, kom je nog niet vooruit.  Naast de werkvormen ontleend aan design thinking heb je ook een infrastructuur nodig die ontmoetingen mogelijk maakt, die het netwerk letterlijk ruimte geeft om samen te komen, te werken. Ons nieuw gebouw, zowel de locatie als de inrichting ervan, zijn specifiek hiervoor ontworpen : ruim opgezet, met veel hoekjes, werkplekken, zitmeubilair,… Het gebouw biedt mogelijkheden tot gebruik zonder daarin dwingend of beperkend te zijn.


Practice what you preach

Binnen Antwerp Management School proberen we design thinking ook op onze ‘eigen winkel’ toe te passen, zowel binnen ons onderzoek, als als onderdeel van ons onderwijs. Zo sturen we elk jaar meer dan 200 studenten  met 35 verschillende nationaliteiten op pad om nieuwe oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek van HUN studentenstad te bedenken, middels design thinking. We delen deze resultaten dan ook graag met de stad, maar ook voor interne projecten wordt het gebruikt. Zo pasten we de methodiek recent nog toe om samen te werken aan een interne blockchaintoepassing. Wist je overigens dat de invulling van onze nieuwe gebouwen ook het resultaat is van zo’n cocreatietraject? In plaats van alles in handen van onze architecten en interieurontwerpers te leggen, hebben we workshops georganiseerd om aan de werknemers van de Antwerp Management School te vragen wat zij precies verwachten van hun werkomgeving. Met de resultaten van die oefening hebben we input gegeven aan het ontwerpteam. Eigenlijk hebben we dus ons eigen labo gebouwd om design thinking te testen – en dat heeft ook geholpen om iedereen mee eigenaar van het gebouw te maken, nog voordat het gebouwd werd.”

Open gebouw, open organisatie

“Onze nieuwe locatie is een combinatie van nieuwbouw – aan de kant van het Vleminckveld – en de renovatie van het monumentale gebouw aan Lange Gasthuisstraat. We hebben gekozen voor een open, flexibele inrichting met multifunctionele ruimtes. Het is heel interessant om te zien hoe de architectuur van het gebouw ons werk beïnvloedt. We zitten niet meer elk in een afgesloten bureau, maar komen elkaar veel vaker tegen. Dit steeds bewegende ecosysteem genereert als vanzelf nieuwe kansen en initiatieven, creëert verbinding op verschillende schaal : onder collega’s om kennis uit te wisselen, lokaal als deel van een ondernemende buurt, tot internationaal wegens de vele verbindingen die we als management school samen met Universiteit Antwerpen op een globale schaal hebben. Dat is ook wat we als organisatie willen uitdragen naar onze omgeving: openheid naar de buurt, de stad en het Antwerpse ondernemerslandschap, en samen de waarde van deze verbinding ontwikkelen en valoriseren. Het feit dat we ook nog een treffelijke kop koffie kunnen schenken in een gemoedelijke open sfeer draagt daartoe bij.”

Verder lezen over cocreatie

 

Deel deze pagina: