4 innovatietrajecten in de Antwerpse diamantsector

Innovatie in de Antwerpse diamantsector

De vele diamantbedrijven in Antwerpen hebben de stad als diamanthoofdstad mee op de wereldkaart gezet. En dat wil Antwerpen blijven. Daarom lanceerde de stad in 2020 het 5 jarig innovatieprogramma "Antwerp Diamond Innovation Opportunities". Samen met ‘Verhaert | Masters in Innovation’ werden in 2021 de innovatienoden van de sector in kaart gebracht én worden vernieuwende projecten met impact op de hele sector begeleid. 

Innovaties toepasbaar in heel de diamantsector

Diamantbedrijven krijgen de kans om samen te werken met ‘Verhaert | Masters in Innovation’. Vorig jaar werd de scope van het programma bepaald op basis van zes domeinen waarin groeikansen liggen: financiering, digitalisering, automatisatie en robotisering, data-analyse, sectoroverschrijdende samenwerking en synthetische handel en productie.

Vier bedrijven stelden een vernieuwend concept voor in één van deze zes domeinen en werden geselecteerd om deel te nemen. Het voorbije jaar werkten ze hun innovatieidee verder uit.

Update 2021 "Antwerp Diamond Innovation Opportunities"

De status na 1 jaar begeleiding werd in dit rapport uitgeschreven.

Hier vind je het rapport (Nl) *

Hier vind je het rapport (ENG) *

Herbekijk het volledige webinar van de update 2021 via YouTube, waar ook de 4 innovatietrajecten worden voorgesteld (ENG):

Herbekijk via deze link de resultaten van de Mentimeter bevraging die plaatsvond tijdens het webinar.

 

Stel je kandidaat voor een innovatietraject

Beantwoord deze vragenlijst

 

Vier innovatietrajecten in de Antwerpse diamantsector

Dit innovatietraject “Antwerp Diamond Innovation Opportunities” wordt volledig gefinancierd door stad Antwerpen in ruil voor kennisdeling door de geselecteerde bedrijven. 

ADMP ontwikkelt een online platform voor diamantverkoop: ‘DiAntwerp’

  • Innovatie in digitalisering, samenwerking, data-analytics

Tot nu toe bestond er nog geen online Antwerps platform waar Antwerpse diamantproducenten hun diamanten kunnen verkopen. Antwerp Diamond Manufacturers' Platform zocht samen met diamantfabrikanten en werkgeversorganisatie SBD naar een oplossing. Samen ontwikkelden ze een competitief Antwerps verkoopplatform met mobiele applicatie genaamd ‘DiAntwerp’.

Het nieuwe Antwerpse platform, dat elk lid een gepersonaliseerde webpagina met mobiele applicatie aanbiedt, houdt bovendien de stock up-to-date en kan ook ingezet worden om online veilingen te organiseren. De ontwikkelkosten worden democratisch gedeeld door de leden. Via dit platform kunnen ook online veilingen georganiseerd worden. Anonieme data uit het systeem zorgen dan weer voor meer verkoopsinzichten.

ADG wil prijs van artistiek geslepen diamant objectief meetbaar maken

  • Innovatie in prijszetting

Bij de prijsbepaling bestond er nog geen objectieve methode om rekening te houden met de meerwaarde van het artistiek slijpen van diamant. Vermits in Antwerpen - meer dan in andere diamantsteden - de expertise aanwezig is om artistieke diamantvormen te slijpen, heeft de stad er alle belang bij dat deze ‘creative cut’ op een correcte manier wordt gewaardeerd.

Daarom ontwikkelde Antwerp Diamond Guild een nieuwe methode om de waarde te bepalen, gebaseerd op de lichtperformantie van de geslepen diamant. Dit is een nieuwe parameter, deels complementair aan de klassieke 4 C parameters: Carat, Colour, Clarity and Cut. Het is een gekalibreerde numerieke schaal, waarvan elke graad op de schaal kan vertaald worden naar een meerwaarde voor de ‘creative cut’, bovenop de klassiek bepaalde waarde van de diamant.

Madestones onderzoekt synthetische productie van diamant in Antwerpen

  • Innovatie in synthetische handel en productie

Madestones is in haar zoektocht naar nieuwe opportuniteiten beginnen investeren in synthetische diamant. Via consumentenonderzoek werd immers duidelijk dat er een markt is voor synthetische diamant en dat deze diamant wereldwijd steeds meer wordt aanvaard. Welke rol is er in deze groeiende markt voor Antwerpen weggelegd?

Tijdens hun deelname aan het innovatieprogramma onderzocht Madestones samen met de stad en de expertengroep onder welke condities het interessant wordt om synthetische diamant in Antwerpen te produceren.

HRD werkte automatisatie idee uit tot proof-of-concept

  • Innovatie in automatisatie

In de diamantsector liggen nog veel innovatie-opportuniteiten open in digitalisering, automatisering, blockchain en artificiële intelligentie, waarmee de positie van Antwerpen nog meer kan worden versterkt.

Door marktgericht te denken en samen te werken, wil HRD Antwerp vanuit die opportuniteiten nieuwe diensten bedenken die voor iedereen een de meerwaarde betekenen.

HRD Antwerp ging op zoek naar mogelijke partners om hun processen en hun dienstverlening te automatiseren. Dit innovatietraject leverde een eerste tastbaar en haalbaar concept voor automatisatie op, inclusief het ontwikkelplan.

 

* Heb je moeilijkheden om de inhoud van dit rapport goed te begrijpen? Mail ons. Intussen werken wij verder aan een goed leesbaar bestand.

Thema's: 
Deel deze pagina: