Antwerp Film Bonus ondersteunt internationale filmprojecten

Om internationale projecten en Belgische projecten met een internationaal aspect te ondersteunen, lanceert de stad Antwerpen de Antwerp Film Bonus. De stad trekt daarvoor jaarlijks 50.000 euro uit. 

Filmcel

De filmcel van de stad Antwerpen werd in 2001 opgericht met als doel Antwerpen op de kaart te zetten als filmlocatie. De aanvragen gaan sinds de oprichting in stijgende lijn. Vooral de Vlaamse producties doen het erg goed in Antwerpen. Het binnenhalen van internationale producties blijft echter moeilijk. In 2014 waren er op 249 aanvragen 20 internationale producties. De stad wil hier verandering in brengen met de Antwerp Film Bonus die financiële steun toekent aan projecten die Antwerpen als locatie kiezen.

Het fonds wil de uitstraling van de stad versterken door internationale projecten of Belgische projecten met internationaal potentieel aan te trekken. Op de tweede plaats wil het ook de productie van audiovisuele werken stimuleren en op termijn de audiovisuele sector in Antwerpen versterken. In 2020 trekt de stad 50.000 euro per jaar uit voor de Antwerp Film Bonus. Er wordt naar gestreefd 1 à 2 producties per jaar te ondersteunen.

Reglement

Een reglement bepaalt de voorwaarden waaraan een productie moet voldoen om in aanmerking te komen voor het stedelijke filmfonds. De belangrijkste kan u hieronder lezen: 

  • De Antwerp Film Bonus wil complementair zijn aan de andere bestaande fondsen in de regio (V.A.F., Screen Flanders, ...). Enkel producties die van deze fondsen steun toegezegd kregen, komen in aanmerking. Dit biedt voor de producenten het voordeel dat er geen dubbele administratieve lasten zijn: het dossier dat door deze fondsen wordt goedgekeurd, volstaat als kandidaatstelling voor de Antwerp Film Bonus.
  • Er moet in Antwerpen gefilmd worden.
  • Enkel producties (films, series, documentaires, ...) die een belangrijk internationaal potentieel hebben en er dus voor kunnen zorgen dat de internationale uitstraling van de stad wordt versterkt, komen in aanmerking. Dit wordt onder meer geëvalueerd aan de hand van het script, de producent, regisseur, distributie, internationaal mediaplan,...
  • Producties worden beoordeeld op hun economische return voor de lokale economie van de stad aan de hand van een puntensysteem. Het gaat daarbij onder andere om het aantal draaidagen in de stad, aantal overnachtingen in de stad en gebruik van personeel (regisseur, acteurs, location managers, enzovoort) uit de stad.

Bekijk het volledige reglement.

Lees meer over filmen in Antwerpen

Deel deze pagina: